| О нама | Организација предузећа |

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

надзорни одбор - председник

Светлана Миљуш, дипл. инж. саобр.

чланови

мр Драгољуб Стефановић, дипл. инж. саобр. Биографија

Саша Џивџановић, дипл. економиста Биографија

директор ЈКП ГСП "Београд"

Жељко Милковић, мастер инжењер машинства Биографија

телефон: 366-4050 факс: 2631-760

Извршни директор за техничку експлоатацију електроподсистема

Душан Савковић, дипл. инж. маш. Биографија

телефон: 366-4004 факс: 366-4094

Извршни директор за техничку експлоатацију аутобуског подсистема

Дејан Станковић, дипл. инж. маш. Биографија

телефон: 366-4004 факс: 366-4094

Извршни директор за саобраћај

Златомир Анђелић, дипл. инж. саобр. Биографија

телефон: 366-4007 факс: 366-4095

Извршни директор за финансијске послове

Дејан Крстовић, дипл. економиста Биографија

телефон: 366-4007 факс: 366-4095

Извршни директор за људске ресурсе

Драган Ристановић, дипл.инж.саобр. Биографија

телефон: 366-4054 факс: 366-4113

Директори погона / ОЈ

ГСП је организован у седам саобраћајних погона и десет организационих јединица

Организацију трамвајског саобраћаја обавља саобраћајни Погон "Централа"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4020

Организацију тролејбуског саобраћаја обавља саобраћајни Погон "Дорћол"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4024

Организацију аутобуског саобраћаја обављају четири саобраћајна погона

Саобраћајни Погон "Карабурма"

Миријевски булевар 1

тел. 2772-040

Саобраћајни Погон "Космај"

Нишки пут 2

тел. 2890-029

Саобраћајни Погон "Нови Београд"

Др Агостина Нета 1

тел. 2164-355

Саобраћајни Погон "Земун"

Дунавска 14

тел. 2618-045

Организацију уговореног превоза и унутрашњег транспорта обавља

Саобраћајни Погон "Уговорени превоз и унутрашњи транспорт"

Др Агостина Нета 1

тел. 2155-909

Генералне оправке возила, генералне оправке склопова и агрегата обавља

ОЈ "Централни ремонт"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4037

Oдржавање трамвајских пруга, контактне мреже, исправљачких станица и објеката ГСП-а обавља

ОЈ "Електро-грађевинска оператива"

Деспота Стефана 99

тел. 2765-666

Контролу и управљање саобраћајем, обавља

ОЈ "Планирање и управљање саобраћајем"

Књегиње Љубице 29

тел. 2278-037

Израду планова развоја ГСП-а, спровођење саобраћајних истраживања, реализацију свих инвестиционих програма и унапређење технологија обавља

ОЈ "Развој и системски инжењеринг"

Булевар Маршала Толбухина 32

тел. 3192-466

Економско-финансијске послове и продају саобраћајних услуга обављају

ОЈ "Финансије"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4015

Послови инвестиција, јавних набавки и маркетинга обављају се у

ОЈ "Инвестиције"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4010

Правни и послови исхране запослених обављају се у

ОЈ "Правни послови"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4013

Kадровски, општи и послови БЗНР и ЗЖС обављају се у

ОЈ "Људски ресурси"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4054

Унутрашњу контролу и безбедност, послове одбране, ванредних ситуација и противпожарну заштиту обавља

ОЈ "Корпоративна безбедност"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4105

Послове интерне ревизије из делокруга прописаних законским прописима, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије обавља

ОЈ "Интерна ревизија"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4026


Организациoна шема

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер