| О нама | Статистика |

СТАТИСТИКА

Укупан број линија у дневном саобраћају по годинама
2007/8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ТРАМВАЈ 12 12 12 11 10 10 10 10
ТРОЛЕЈБУС 8 8 8 8 7 7 7 7
АУТОБУС 119 120 118 120 120 118 125 119
ГСП 139 140 138 139 137 135 142 136


Укупна дужина мреже линија у километрима
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ТРАМВАЈ 127.3 127.3 127.3 127.3 122.1 111.8 114.2 114.2 114.2
ТРОЛЕЈБУС 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 55.8 55.8 55.8 55.8
АУТОБУС 1615.0 1676.2 1685.0 1679.1 1706.7 1699.8 1699.8 1797.6 1731.8
ГСП 1800.4 1861.6 1870.4 1864.5 1887.0 1867.4 1869.8 1967.6 1901.9


Средња дужина линија у километрима
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ТРАМВАЈ 10.6 10.6 10.6 10.6 11.1 11.2 11.4 11.4 11.4
ТРОЛЕЈБУС 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 8.0 8.0 7.9 7.9
АУТОБУС 13.6 14.1 14.04 14.2 14.2 14.2 14.4 14.4 14.55
ГСП 13.0 13.4 13.4 13.5 13.6 13.6 13.6 13.9 13.98


Просечан број возила у инвентару по годинама
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ТРАМВАЈ* 231 229 216 205 206 218 231 241 235
ТРОЛЕЈБУС 139 133 125 127 144 131 131 129 125
АУТОБУС 835 826 844 839 824 819 863 968 955
ГСП 1205 1188 1185 1171 1174 1168 1225 1338 1315
* зглоб


Остварени возило - километри **
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ТРАМВАЈ 8.472,5 10.002,2 9.816,5 10.292,4 10.832,1 9.287,5 9.576,5 9.099,2 8.979,47
ТРОЛЕЈБУС 5.594,2 5.762,4 5.587,8 5.859,3 5.884,6 5.764,4 5.446,0 5.424,1 5.289,7
АУТОБУС 63.119,9 62.769,9 64.473,7 64.793,3 67.523,4 62.770,4 60.776,7 61.780,8 59.154,46
ГСП 77.186,7 76.836,7 79.878,0 80.945,0 84.566,0 77.822,3 75.799,2 76.304,1 73.423,63
** у хиљадама


Структура возног парка *

број трамваја
БРОЈ ВОЗИЛА ПРОСЕЧНА СТАРОСТ
ЗГЛОБ 168 26,65
ПРИКОЛИЦЕ 39 57,42


број тролејбуса
БРОЈ ВОЗИЛА ПРОСЕЧНА СТАРОСТ
СОЛО 104 5,57
ЗГЛОБ 22 11,24
УКУПНО 126 6,61


број аутобуса
БРОЈ ВОЗИЛА ПРОСЕЧНА СТАРОСТ
СОЛО 358 11,45
ЗГЛОБ 632 7,88
УКУПНО 990 9,17


Укупан број возила
БРОЈ ВОЗИЛА ПРОСЕЧНА СТАРОСТ
СОЛО 463 10,20
ЗГЛОБ 822 12,45
СОЛО + ЗГЛОБ 1285 12,08

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер