| Остале услуге | Технички преглед |

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

У савремено опремљеној гаражи, ЈКП ГСП "Београд" врши технички преглед за све категорије моторних возила из путничког и комерцијалног програма.

Адреса : СП "Уговорени превоз и унутрашњи транспорт"

Др Агостина Нета бр.1

Нови Београд

Све информације можете добити на телефоне: 011-22-79-056 или 064-880-21-27

Ценовник за обављање услуга техничког прегледа возила:

Шифра услуге Врста возила Основна цена ПДВ 20% Продајна цена
1. Путничка возила до 1500 cm3 833,33 166,67 1.000,00
2. Путничка возила oд 1500 cm3 1.083,33 216,67 1.300,00
3. Аутобуси до 40 седишта 2.083,33 416,67 2.500,00
4. Аутобуси преко 40 седишта 2.500,00 500,00 3.000,00
5. Аутобуси зглобни 2.750,00 550,00 3.300,00
6. Теретна возила до 1 t носивости 1.166,67 233,33 1.400,00
7. Теретна возила од 1 до 4 t носивости 1.500,00 300,00 1.800,00
8. Теретна возила од 4 до 7 t носивости 2.083,33 416,67 2.500,00
9. Теретна возила од 7 до 10 t носивости 2.500,00 500,00 3.000,00
10. Теретна возила преко 10 t 2.666,67 533,33 3.200,00
11. Теретна - радна возила 2.333,33 466,67 2.800,00
12. Радна машина 2.083,33 416,67 2.500,00
13. Теретна вучна - тегљачи 2.500,00 500,00 3.000,00
14. Трактори и пољопривредне машине 1.250,00 250,00 1.500,00
15. Прикључно до 1 t носивости 1.041,67 208,33 1.250,00
16. Прикључно од 1 до 5 t носивости 1.250,00 250,00 1.500,00
17. Прикључно од 5 до 10 t носивости 1.666,67 333,33 2.000,00
18. Прикључно преко 10 t носивости 2.333,33 466,67 2.800,00
19. Мопед, лаки трицикл и четвороцикл до 50 cm3 583,33 116,67 700,00
20. Мотоцикл, тешки трицикл и четвороцикл преко 50 cm3 708,33 141,67 850,00
21. Очитавање броја мотора, шасије и одређивање боје 583,33 116,67 700,00
22. Излазак мобилне екипе на терен 1.250,00 250,00 1.500,00
23. Упућивање на атест 416,67 83,33 500,00
24. Издавање дупликата техничког прегледа 250,00 50,00 300,00
25. Продужење регистрације 833,33 166,67 1.000,00

Технички преглед возила запослених у ЈКП ГСП "Београд":

Шифра услуге Врста возила Основна цена ПДВ 20% Продајна цена
26. Путничка возила до 1.500 cm3 583,33 116,67 700,00
27. Путничка возила од 1.500 cm3 708,33 141,67 850,00
28. Мотоцикли свих врста 500,00 100,00 600,00

Цене услуга примењују се за запослене "ГСП-а" који су:

- власници возила;
- врше пренос власништва возила на своје име;
- поседују овлашћење за управљање предметним возилом;
- за чланове најужег породичног домаћинства запосленог (супружници, деца);

Уз легитимацију запосленог као доказ.

1. Продајна цена услуге је са урачунатим порезом на додату вредност.
2. Ценовник услуга техничког прегледа возила се односи на редовне, ванредне и контролне техничке прегледе.
3. Поновљени технички преглед је бесплатан ако се утврђене неправилности отклоне у року од 30 (тридесет) дана.
4. Услуга се може платити готовински, авансно или преко рачуна.
5. Цена техничког прегледа за такси возила, такси удружења и предузећа одређује се уговором.
6. Технички преглед возила JKП ГСП "Београд" обавља се без накнаде.
7. Ценовник услуга техничког прегледа примењује се од 01.10.2012. године.

Радно време је од 8.00 – 15.00 часова, и суботом од 8.00 – 15.00 часова.

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер