ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама  |

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Технички преглед радио станица ППН-24/20
28.08.2020. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Испитивање материјала (назив и ознака из општег речника набавки: 71600000 - Услуге техничког испитивања, анализе и консалтинга) ППН-22/20
02.07.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Технички преглед радио станица (назив и ознака из општег речника набавки: 50333000 - Услуге одржавања радиокомуникационе опреме) ППН-19/20
25.06.2020. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ УСЛУГЕ ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И КАПИТАЛА ЈКП ГСП БЕОГРАД У 2019.ГОДИНИ ОД СТРАНЕ НЕЗАВИСНОГ ПРОЦЕНИТЕЉА ППН-31/19
08.01.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Баждарење алко тестера (назив и ознака из општег речника (50433000 - Услуге калибрације (баждарења)) ППН-30/19
27.12.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Добра: Рачуноводствена пракса ППН-28/19
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Печати и улошци печата (назив и ознака из општег речника набавки: 30192000 - Канцеларијски материјал) ППН-29/19
27.11.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУ (назив и ознака из општег речника набавке: 79210000 - Рачуноводствене и ревизорске услуге) ППН-27/19
22.11.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Печати и улошци печата, назив и ознака из општег речника набавки (30192000 - Канцеларијски материјал) ППН-25/19
15.08.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина застава Републике Србије, града Београда и застава ЈКП ГСП "Београд" ППН-23/19
09.08.2019. до 12.30h
 следећа  последња 

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.