ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | О нама  | Организација предузећа  |

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни одбор - председник

Бошко Ражнатовић, дипл. правник Биографија

Чланови

Игор Шишић, дипл. политиколог Биографија

Здравко Маринчић, дипл.менаџер Биографија

Директор ЈКП ГСП "Београд"

Радиша Момчиловић, мастер инж. саобр. Биографија

телефон: 011/366-4050 факс: 011/2631-760

Извршни директор за саобраћај

Јасминка Личина, дипл. инж. саобр. Биографија

телефон: 011/366-4007 факс: 011/366-4095

Извршни директор за финансијске послове

Дејан Крстовић, дипл. економиста Биографија

телефон: 011/366-4007 факс: 011/366-4095

Извршни директор за техничку експлоатацију аутобуског подсистема

Дејан Станковић, дипл. инж. маш. Биографија

телефон: 011/366-4004 факс: 011/366-4094

Извршни директор за техничку експлоатацију електроподсистема

Душан Живић, дипл. инж. маш. Биографија

телефон: 011/366-4004 факс: 011/366-4094

Извршни директор за инвестиције

Тијана Терзић, дипл. инж. саобр. Биографија

телефон: 011/366-4010 факс: 011/366-4087

Извршни директор за људске ресурсе

Слободан Милић, дипл. екон.

телефон: 011/366-4054 факс: 011/366-4113

Директори погона / ОЈ

ГСП је организован у седам саобраћајних погона и десет организационих јединица

Организацију трамвајског саобраћаја обавља саобраћајни Погон "Централа"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4020

Организацију тролејбуског саобраћаја обавља саобраћајни Погон "Дорћол"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4024

Организацију аутобуског саобраћаја обављају четири саобраћајна погона

Саобраћајни Погон "Карабурма"

Миријевски булевар 1

тел. 011/366-4701

Саобраћајни Погон "Космај"

Нишки пут 2

тел. 011/366-4400

Саобраћајни Погон "Нови Београд"

Др Агостина Нета 1

тел. 011/366-4517

Саобраћајни Погон "Земун"

Дунавска 14

тел. 011/261-0525

Организацију уговореног превоза и унутрашњег транспорта обавља

Саобраћајни Погон "Уговорени превоз и унутрашњи транспорт"

Др Агостина Нета 1

тел. 011/366-4515

Генералне оправке возила, генералне оправке склопова и агрегата обавља

ОЈ "Централни ремонт"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4037

Oдржавање трамвајских пруга, контактне мреже, исправљачких станица и објеката ГСП-а обавља

ОЈ "Електро-грађевинска оператива"

Сињска 37-39

тел. 011/2880-446

Контролу и управљање саобраћајем, обавља

ОЈ "Планирање и управљање саобраћајем"

Књегиње Љубице 29

тел. 011/366-4511

Израду планова развоја ГСП-а, спровођење саобраћајних истраживања, реализацију свих инвестиционих програма и унапређење технологија обавља

ОЈ "Развој и системски инжењеринг"

Булевар Маршала Толбухина 32

тел. 011/3192-466

Економско-финансијске послове и продају саобраћајних услуга обављају

ОЈ "Финансије"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4015

Послови инвестиција, јавних набавки и маркетинга обављају се у

ОЈ "Инвестиције"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4010

Правни и послови исхране запослених обављају се у

ОЈ "Правни послови"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4013

Kадровски, општи и послови БЗНР и ЗЖС обављају се у

ОЈ "Људски ресурси"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4054

Унутрашњу контролу и безбедност, послове одбране, ванредних ситуација и противпожарну заштиту обавља

ОЈ "Корпоративна безбедност"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4105

Послове интерне ревизије из делокруга прописаних законским прописима, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије обавља

ОЈ "Интерна ревизија"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4026

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
011/366-4040
Служба за медијски наступ
011/366-4047
Централа
011/366-4000
Говорни аутомат
011/30-33-370, 011/30-33-371
Андроид апликација

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.