ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка и ископ места квара на енергетским кабловима ВНУ-280/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
18.12.2023. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови каросерије возила ВНД-274/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
18.12.2023. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА СЕРВЕРА (ЦПВ ознака: 48821000 - Мрежни сервери) ВНД-278/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
18.12.2023. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Одржавање MULTICAR возила ВНУ-262/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
21.12.2023. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Трамвајска пружна скретница и трамвајски укрштај ВНД-256/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
25.12.2023. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за радио станице и телефоне и телефонски апарати ВНД-272/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
14.12.2023. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Колосечни прибор и делови пружне скретнице (ЦПВ ознака: 34946224 - Делови скретница) ВНД-221/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
13.12.2023. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему ВНД-273/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
13.12.2023. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПОПРАВКА КОЧНИХ ЧЕЉУСТИ ВОЗИЛА ВНУ-265/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
25.12.2023. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Мењачи и делови мењача за аутобусе ВНД-260/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
15.12.2023. до 08.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.