ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ УПРАВЉАЧКОГ СИСТЕМА ВОЗИЛА (ЦПВ ознака: 34327000 - Управљачки волани, стубови и кутије управљачког механизма) ВНД-166/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
13.10.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина машина за прање и одмашћивање делова (ЦПВ ознака: 42924730 - Апарати за чишћење водом под притиском) ВНД-61/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
12.10.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Одржавање возила марке IVECO (ЦПВ ознака: 50117300 - Услуге ремонта возила) ВНУ-159/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
09.10.2020. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ТРАМВАЈСКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ ДС 1000 (CPV ознака: 50225000 – Услуге одржавања железничких колосека) ВНУ-112/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
09.10.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЧОПЕРА, СТАТИЧКОГ ПРЕТВАРАЧА, ВУЧНОГ ПОГОНА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ (ЦПВ ознака: 34631000 - Делови локомотива или шинских возила ) ВНД-106/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
07.10.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА У ОБЈЕКТИМА ГСП-а (ЦПВ ознака: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-163/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
06.10.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕЦИКЛИРАНИ ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ (ЦПВ ознака: 30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине) ВНД-168/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
02.10.2020. до 09.30h
Назив предмета набавке: Папирна галантерија за одржавање личне хигијене (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 33760000-5, тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете; 33761000-2 тоалетна хартија; 33770000-8 хартија за хигијенску употребу 3/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СТАНДАРДНА РОБА (ЦПВ ознака: 44530000 - Вијци) ВНД-98/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
30.09.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ШТАМПАНИ ЛИСТ – НОВИНЕ ГСП-а (ЦПВ ознака: 79810000 Услуге штампања) ВНД-164/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
05.10.2020. до 12.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.