ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕЦИКЛИРАНИ ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ (ЦПВ ознака: 30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине) ВНД-168/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
02.10.2020. до 09.30h
Назив предмета набавке: Папирна галантерија за одржавање личне хигијене (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 33760000-5, тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете; 33761000-2 тоалетна хартија; 33770000-8 хартија за хигијенску употребу 3/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СТАНДАРДНА РОБА (ЦПВ ознака: 44530000 - Вијци) ВНД-98/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
30.09.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ШТАМПАНИ ЛИСТ – НОВИНЕ ГСП-а (ЦПВ ознака: 79810000 Услуге штампања) ВНД-164/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
05.10.2020. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови контролера, акцелератора, релеа, контактора VN KIEPE апарата, отпорници и осигурачи трамваја (ЦПВ ознака: 34632300 - Електричне инсталације за железницу) ВНД-157/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
28.09.2020. до 09.30h
Назив набавке: УСЛУГА КОНТРОЛЕ И ПОДЕШАВАЊА УСМЕРЕНОСТИ ТОЧКОВА НА ВОЗИЛИМА (ЦПВ ознака: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-155/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
05.10.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуге: Одржавање возила за поправку контактне мреже (ЦПВ ознака: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-156/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
25.09.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ОСОВИНСКОГ СКЛОПА ТРАМВАЈА СА РЕДУКТОРОМ (ЦПВ ознака: 34631400 - Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила) ВНД-158/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
21.09.2020. до 11.30h
Назив предмета набавке: Погонска горива за моторна возила обликоване у 6 партија (назив и ознака из општег речника набавкe: 09134200-дизел гориво) 14/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СИТАН ИНВЕНТАР ЗА КУХИЊУ (ЦПВ ознака: 39221000 - Кухињска опрема) ВНД-87/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
25.09.2020. до 10.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.