ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Систематски прегледи за запослене (ЦПВ ознака: 85100000 - Здравствене услуге) ВНУ-247/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
19.01.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ЕТАЛОНИРАЊЕ МЕРИЛА И УРЕЂАЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВНУ-249/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
14.01.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ (ЦПВ ознака: 45259200 - Поправка и одржавање уређаја за пречишћавање) ВНУ-296/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
18.01.2021. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ХЕМИЈА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ВНД-302/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
27.01.2021. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за радионице (ЦПВ ознака: 43800000 Опрема за радионице) ВНД-282/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
21.01.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добара: Трамвајска пружна скретница и трамвајски укрштај ВНД-287/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
15.01.2021. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈУ (ЦПВ ознака: 42415000 - Виљушкари, радна возила, вучна возила на перонима железничких станица) ВНД-301/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
28.01.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА И СЕРВИС КОМБИНОВАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ (ЦПВ ознака: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања) ВНУ-276/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
19.01.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ (ЦПВ ознака: 39715210 - Опрема за централно грејање) ВНД-97/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
18.01.2021. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО ВОЗИЛА ЗА ПЕШАЧКУ ЗОНУ ВНУ-289/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
15.01.2021. до 10.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.