ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Радови на санацији кровова ВНР-160/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
10.01.2023. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Сервис и одржавање уређаја за испитивање у Контролном телу (ЦПВ ознака: 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ВНУ-153/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
19.12.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуге: БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ ВНУ-161/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
26.12.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ОДУЗИМАЧА СТРУЈЕ ТРОЛЕЈБУСА И ТРАМВАЈА ВНД-159/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
10.01.2023. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ВНД-163/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
20.12.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Вучни мотори и делови вучних мотора ВНД-164/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
20.12.2022. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка електромагнетне шинске кочнице за трамваје ВНУ-152/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
15.12.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛОЖ УЉА СП ''КАРАБУРМА'' ВНР-156/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
20.12.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ремење клинасто и пљоснато ВНД-141/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
15.12.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: УЉА И МАЗИВА (ЦПВ ознака: 09211000 - Уља за подмазивање и средства за подмазивање) ВНД-158/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
20.12.2022. до 08.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
011/366-4040
Служба за медијски наступ
011/366-4047
Централа
011/366-4000
Говорни аутомат
011/30-33-370, 011/30-33-371
Андроид апликација

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.