ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Претходна обавештења  |

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ГОДИНА

Делови каросерије возила
Мотори, делови мотора и довода горива за аутобусе
Делови аутоелектрике за аутобусе
Делови осовина и диференцијала за аутобусе
Делови грејања за аутобусе, тролејбусе и трамваје
Делови пнеуматске инсталације за аутобусе и тролејбусе
Делови кочног система возила
Делови система за хлађење на аутобусима
Делови ослањања аутобуса
Мењачи и делови мењача за аутобусе
Пнеуматици за аутобусе, тролејбусе, путничка и теретна возила
Делови чопера, статичког претварача, вучног погона и друге опреме за тролејбусе и трамваје
Акумулатори за аутобусе, тролејбусе и трамваје и остала возила
Графитне четкице електромотора, плетенице, делови уземљења за возила
Делови кочног система за трамваје
Овесна опрема трамвајске и тролејбуске контактне мреже
Делови одузимача струје тролејбуса и трамваја
Колосечни прибор и делови пружне скретнице
Електронске компоненте и пратећа електро опрема за трамваје и тролејбусе
Лична заштитна средства
Делови за трамваје CAF
Униформе за запослене
Прехрамбени производи
Каблови за напајање трамвајске и тролејбуске КМ
Стубови контактне мреже
Трамвајска пружна скретница и трамвајски укрштај
Новогодишњи пакетићи
Обнављање протектора пнеуматика
Каско осигурање 200 аутобуса SOLARIS
Каско осигурање 174 нових аутобуса градског типа HIGER
Закуп лиценци MICROSOFT пословног софтвера
Поправка и фарбање већих и мањих оштећења на оплати аутобуса, путничких и теретних возила
Изнајмљивање модула за еко вожњу /"Green drive"/
Чишћење DP филтера (катализатора) на возилима
Одржавање е-бусева
Одржавање BMC PROCITY аутобуса у гарантном року
Услуга контроле и подешавања усмерености точкова на возилима
Услуге FTO
Ремонт делова пнеуматске инсталације

2020.

Претходно обавештење 2 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2020.

Претходно обавештење - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2020.

Претходно обавештење 5 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 5 - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 5 - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2019.

Претходно обавештење 4 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2019.

Претходно обавештење 3 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 3 - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 3 - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2019.

Претходно обавештење 2 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2019.

Претходно обавештење - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2019.

Претходно обавештење - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2018.

Претходно обавештење 2 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2017.

Претходно обавештење - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2017.

Претходно обавештење - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2016.

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.