| Набавке | Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама |

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Озелењавање и одржавање зеленила и сеча стабала ППН-36/17
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Индукциони грејач лежаја (назив и ознака из општег речника набавке: 44440000 - Лежајеви) ППН-34/17
01.09.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Модернизација каналских дизалица за вучне моторе трмваја КТ4, назив и ознака из општег речника набавки (50531400- Услуге поправке и одржавање дизалица) ППН-33/17
18.08.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добара: Помоћни бицикл на електро погон (мопед) - 2 ком. (назив и ознака из општег речника набавки 34422000 - Бицикл са помоћним мотором) ППН-32/17
31.07.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добара: Куповина мерила димности издувних гасова бензинских мотора, 1 ком ППН-30/17
28.07.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Печати и улошци печата ППН-31/17
20.07.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ – по партијама назив и ознака из општег речника (50433000 – Услуге калибрације (баждарења) ППН-22/17
03.07.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Налепнице за унутрашњост и спољашњост возила. ППН-29/17
29.06.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Печати и улошци печата ППН-05/17
28.06.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Модернизација каналских дизалица за вучне моторе трмваја КТ4, назив и ознака из општег речника набавки (50531400- Услуге поправке и одржавање дизалица) ППН-19/17
01.06.2017. до 11.30h
следећа последња

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер