ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : Гумена и гумено - техничка роба - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-251/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.09.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина камиона путара (назив и ознака из општег речника набавке: 42415200 - Радна возила) ВНД-266/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.08.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЗА РАДИО СТАНИЦЕ И ТЕЛЕФОНЕ И ТЕЛЕФОНСКИХ АПАРАТА (назив и ознака из општег речника набавке: 32500000 - Телекомуникациона опрема и материјал) ВНД-244/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.08.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ВИЉУШКАРА НОСИВОСТИ 1,5 - 2,0 Т (назив и ознака из општег речника набавке: 42415110 - Виљушкар) ВНД-248/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.08.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРЕЧИСТАЧИ ГОРИВА, УЉА, ВАЗДУХА И УЛОШЦИ ЗА ИСТЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 42913000 - Филтери за уље, бензин и довод ваздуха) ВНД-249/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.08.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Услуга: НАДОГРАДЊА СОФТВЕРА ЗА КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије) ВНУ-240/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
14.08.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација радних канала у СП ''Карабурма'' (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-223/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.08.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: САНАЦИЈА ПРОСТОРИЈА СТРУГАРСКЕ РАДИОНИЦЕ И АЛАТНИЦЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 Ремонтни и санациони радови) ВНР-225/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.08.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ КАРДАНСКИХ ВРАТИЛА ВОЗИЛА (назив и ознака из општег речника набавке: 50116400 - Услуге поправке и одржавања преноса возила) ВНУ-239/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.08.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ИСПИТИВАЊЕ УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА У ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНОЈ ЗАШТИТИ У ОБЈЕКТИМА ГСП-А (назив и ознака из општег речника набавке: 71317100 - Саветодавне услуге у вези са заштитом од пожара и експлозије и надзором...) ВНУ-226/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
19.08.2019. до 10.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер