| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : РЕМОНТ ВУЧНИХ МОТОРА И ЕЛЕКТРОМОТОРА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50532100 - Услуге поправке и одржавања електромотора) ВНУ-116/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.07.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : УСЛУГЕ ФТО (назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 - Услуге обезбеђења ) ВНУ-144/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.07.2018. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : УСЛУГА ТРАЖЕЊА, СЕЛЕКЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ ВОЗАЧА ''D'' КАТЕГОРИЈЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 80510000 - Услуге специјалистичке обуке) ВНУ-151/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.07.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина и монтажа клима уређаја у објектима ГСП - а (назив и ознака из општег речника набавке: 39717200 - Уређаји за климатизацију) ВНД-130/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
14.06.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт електромагнетне спојнице аутобуса (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-129/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.07.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови грејања за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама , (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-135/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.07.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Компресори за трамваје (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-115/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.07.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови пнеуматске инсталације за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42113310 - Системи за довод ваздуха) ВНД-133/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.07.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СПОНЕ И ДЕЛОВИ СПОНА ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34327000 - Управљачки волани, стубови и кутије управљачког механизма) ВНД-125/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.07.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Одношење опасног отпада (зауљеног песка и пиљевине, зауљеног пуцвала и крпа и зауљених филтера (назив и ознака из општег речника набавке: 90512000 - Услуге превоза отпада) ВНУ-119/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.07.2018. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер