| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ОВЕСНА ОПРЕМА ТРАМВАЈСКЕ И ТРОЛЕЈБУСКЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34946000 - Материјал и делови за изградњу железничких колосека) ВНД-228/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.11.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕЂАЈИ И СКЕНЕРИ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 30216110 - Скенери за рачунаре; 30232110 – Ласерски штампачи) ВНД-142/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.11.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ОБЈЕКТА ПОСЛОВНО-РАДИОНИЧКОГ ТИПА У БЛОКУ 66 (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) ВНУ-214/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.10.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: КАСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ''ПУТАР'' (1+6) СЕДИШТА (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-240/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.10.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ АУТОМАТСКИХ МЕЊАЧА VOITH, ZF, ALLISON - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34321200 - Мењачи) ВНД-225/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.10.2018. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - ДЕЛОВИ ВРАТА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-220/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.10.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : ОБНОВА ЛИЦЕНЦИ АНТИВИРУСНОГ ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије) ВНУ-222/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.10.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Карданска вратила за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) ВНД-216/18
26.10.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : РЕМОНТ ДЕЛОВА ПНЕУМАТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-230/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.10.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : Ревизија високонапонских растављача у трафостаницама 10 kV/630A 15 ком (назив и ознака из општег речника набавке : 50532200 - Услуге поправке и одржавања трансформатора) ВНУ-205/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.10.2018. до 11.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер