ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Замена фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-377/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.12.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: КАМПАЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА (назив и ознака из општег речника набавке: 79340000 - Услуге оглашавања и маркетинга) ВНУ-431/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.12.2019. до 14.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пумпе високог притиска за аутобусе и делови пумпи високог притиска (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе ) ВНД-405/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.12.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ СТАЦИОНАРНИХ И ПОКРЕТНИХ КОМПРЕСОРА (назив и ознака из општег речника набавке: 50531300 - Услуге поправке и одржавања компресора) ВНУ-394/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.12.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Гумена и гумено - техничка роба (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-386/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.12.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Израда пројекта реконструкције унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП ''Карабурма'' (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) ВНУ-361/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.12.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за осовине RABA, FAP, MERCEDES и MAN, делови ZF осовина и делови диференцијала за аутобусе (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) ВНД-364/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.12.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина малог ватрогасног возила (назив и ознака из општег речника набавке: 34144210 - Ватрогасна возила) ВНД-393/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.12.2019. до 11.30h
Назив предмета набавке: Млеко и млечни производи, обликовани у три партије (назив и ознака из општег речника набавкe: 15500000 - Млечни производи,15511100 - Пастеризовано млеко, 15511200 - Стерилизовано млеко, 15530000 – Маслац, 15542100 - Бели меки сир, 15551000 - Јогурт и други ферментисани млечни производи) 11/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП ''Земун'' (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) ВНУ-350/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.12.2019. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.