ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ХИДРОМОТОРИ, ХИДРОПУМПЕ, ВЕНТИЛИ И ДЕЛОВИ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42121400 - Хидраулични погонски мотори ) ВНД-08/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.03.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кочни добоши и дискови за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-21/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.03.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: КАСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА ТЕРЕТНО ВОЗИЛО (СЕРВИСНЕ РАДИОНИЦЕ 10 КОМ.), (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-30/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.03.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 Транспортни бетон и 44331000 Шипке) ВНД-12/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.03.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Мех ваздушног јастука за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-13/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.03.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ДИЗАЛИЦЕ ЗА ЗАМЕНУ КОМПРЕСОРА НА DUWAG ТРАМВАЈИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34326200 - Дизалице за возила) ВНД-33/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.03.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ДИЗАЛИЦЕ ЗА ЗАМЕНУ ACC НА ТРАМВАЈИМА КТ4 (назив и ознака из општег речника набавке: 34326200 - Дизалице за возила) ВНД-32/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.03.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : БАЖДАРЕЊЕ И КАЛИБРАЦИЈА АПАРАТА И УРЕЂАЈА И БАЖДАРЕЊЕ МЕХАНИЧКИХ МЕРНИХ АЛАТА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50433000 - Услуге калибрације (баждарења)) ВНУ-231/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.03.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЕЛЕКТРОНИКА ЗА АУТОБУСЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 31710000 - Електронска опрема) (чији су називи и технички опис детаљније описани у Конкурсној документацији која је објављена на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоцa) ВНД-15/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.03.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске контактне мреже (назив и ознака из општег речника набавке: 45231400 - Радови на изградњи електроенергетских водова) ВНР-340/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.03.2019. до 11.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер