| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Вентилатори за аутобусе - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 39714100 - Вентилатори) ВНД-35/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.04.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - КОЧНЕ ПОЛУГЕ - АУТОМАТСКЕ - по партијама , број (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-30/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.04.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хладњаци и други делови расхладног система - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312300 - Хладњаци за возила) ВНД-37/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.04.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : КУПОВИНА СПЕЦИЈАЛИЗО ВАНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИ ЛА ДО 5+1 МЕСТА ЗА СЕДЕ ЊЕ И ПРОСТОРОМ ЗА 2 ИНВАЛИДСКИХ КОЛИЦА И РАМПОМ (назив и ознака из општег речника набавке: 34115200 - Моторна возила за превоз мање од 10 лица) ВНД-17/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.04.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кочни добоши и дискови за аутобусе и тролејбусе - по партијама , (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-27/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.04.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: КАСКО ОСИГУРАЊЕ 30 Т РАМ ВАЈА CAF (назив и ознака из општег речника набавке: 66510000 - Услуге осигурања) ВНУ-40/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.04.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ КЛИМА УРЕЂАЈА И ОПРЕМА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА ВОЗИЛА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 42512400 - Уређаји за климатизацију возила) ВНД-33/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.04.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : КУПОВИНА КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ 4Х4 (назив и ознака из општег речника набавке: 42415200 - Радна возила) ВНД-26/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.04.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: Челични полупроизводи и обојени метали - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 44163000 - Цеви и арматура, 44173000-Трака, 44331000 – Шипке) ВНД-32/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.04.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за одржавање и оправку пнеуматика - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНД-22/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.04.2018. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер