| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
Јавни позив за набавку нових аутобуса (Мидибус) за превоз школске деце - Јавна набавка се спроводи по процедури Европске банке за обнову и развој.
Invitation for Tenders Procurement of New Midibuses for School Children Transfer - The procurement is conducted according to the procedure of the European Bank for Reconstruction and Development.
link

05.12.2016. до 10.00h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ БРИСАЧА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - ПО ПАРТИЈАМА, (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-56/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.04.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови : Реконструкција канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у СП "Нови Београд", (назив и ознака из општег речника на бавке: 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију) ВНР-44/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.04.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови клима уређаја и опрема за сервисирање клима уређаја возила - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 42512400 - Уређаји за климатизацију возила) ВНД-57/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.04.2017. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Челични полупроизводи и обојени метали - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44163000 - Цеви и арматура; 44173000 - Трака; 44331000 - Шипке) ВНД-51/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.04.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА МОБИЛНОГ КОМПРЕСОРА, (назив и ознака из општег речника набавке: 42123000 - Компресори) ВНД-22/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.04.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Турбопуњачи и резервни делови за репарацију турбо пуњача - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђе ни ваздушни компресори) ВНД-58/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.04.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Одмашћивач за челичне делове, (назив и ознака из општег речника набавке: 39831220 – Средства за одстрањивањ e масноће) ВНД-47/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.04.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт карданских вратила возила (назив и ознака из општег речника набавке: 50116400 - Услуге поправке и одржавања преноса возила) ВНУ-46/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.04.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина агрегата за струју ВНД-42/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.04.2017. до 12.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.