| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Испитивање и одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара (назив и ознака из општег речника набавк е: 50413200 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме ) МН-15/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗРАДА КОМПЛЕТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ (АТС) ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (назив и ознака из општег речника набавке: 71317100 - Саветодавне услуге у вези са заштитом од пожара и експлозије и надзором над њима) МН-18/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.06.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : Испитивање услова радне средине за летњи и зимски период (назив и ознака из општег речника набавке: 90714500 - Услуге контроле животне средине) МН-13/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.06.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : ПОПРАВКА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ СЕКТОРА ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50882000 - Услуге поправке и одржавања опреме за ресторане) МН-11/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.06.2018. до 08.30h
ПРЕД МЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРВА ПОМОЋ ЗА ВОЗИЛА (назив и ознака из општег речника набавке: 33141623 - Кутије за прву помоћ) МН-12/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.06.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИС ''САВА'' (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда ) МН-09/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.06.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : Радионички ремонт енергетског трансформатора (назив и ознака из општег речника набавке: 5 0532200 - Услуге поправке и одржавања трансформатора) МН-08/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.05.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: TЕХНИЧКИ ГАСОВИ У ЧЕЛИЧНОЈ АМБАЛАЖИ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 24110000 - Индустријски гасови) МН-10/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.05.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : ИЗРАДА КОМПЛЕТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ (АТС) ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОС ЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА МН-06/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.05.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка, испорука и монтажа самоносивог телекомуникационог кабла (назив и ознака из општег речника набавке: 32520000 - Телекомуникациони каблови и опрема) МН-05/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.04.2018. до 10.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер