| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА И ФАРБАЊЕ ВЕЋИХ И МАЊИХ ОШТЕЋЕЊА НА ОПЛАТИ ТРАМВАЈА URBOS 3 (CAF) (назив и ознака из општег речника набавке: 50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме) МН-46/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.12.2018. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка, испорука и монтажа самоносивог телекомуникационог кабла (назив и ознака из општег речника набавке: 32520000 - Телекомуникациони каблови и опрема) МН-44/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.12.2018. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Годишње одржавање унутрашње гасне инсталације (назив и ознака из општег речника набавке: 50531200 - Услуге поправке и одржавања гасних уређаја) МН-43/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.12.2018. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Монтажа и демонтажа дизалица (назив и ознака из општег речника набавке: 51511110 - Услуге инсталирања дизалица) МН-45/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.12.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај (назив и ознака из општег речника набавке: 39221000 - Кухињска опрема, 39310000 - Угоститељска опрема, 39312200 - Опрема за мензе (кантине)) МН-41/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.11.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ОДГУШИВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПО ПОГОНИМА ГСП-А (назив и ознака из општег речника набавке: 90000000 - Услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине) МН-40/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.11.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Преузимање и коначно збрињавање муља (опасног отпада) смештеног у металним бурадима од 200 литара (назив и ознака из општег речника набавке: 90513900 - Услуге одлагања муља) МН-37/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.10.2018. до 08.30h
NAZIV TENDERA ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема и материјал за централно грејање - по партијама ( назив и ознака из општег речника набавке : 39715210 - Опрема за централно грејање ) МН-36/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.10.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА И ФАРБАЊЕ ВЕЋИХ И МАЊИХ ОШТЕЋЕЊА НА ОПЛАТИ ТРАМВАЈА URBOS 3 (CAF) (назив и ознака из општег речника набавке: 50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме) МН-38/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.10.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА (назив и ознака из општег речника набавке: 45215500 - Јавни тоалети) МН-39/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.10.2018. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер