| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА И БАЖДАРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО ДОЛИВА ЊЕ ФЛУИДА У САОБРАЋАЈНИ М ПОГОНИМА, (назив и ознака из општег речника набавке: 5011100 0 - Услуге управљања возним парком, услуге поправки и одржавања возног парка) МН-26/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.05.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за објекте (врата, прозори, паркет) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи) МН-23/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.04.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБ АВКЕ - Добра: TЕХНИЧКИ ГАСОВИ У ЧЕЛИЧНОЈ АМБАЛАЖИ - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 24110000 - Индустријски гасови) МН-25/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.04.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Грађевински материјал (гвожђе, бетон, туцаник, мрежа арматурна...) - по партијама,(назив и ознака из опш тег речника набавке: 44114100 - Транспортни бетон, 44331000 – Шипке и 44111100 - Цигле) MН-22/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
19.04.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА БИРО ОПРЕМЕ (ШТАМПАЧА, ФОТОКОПИР АПАРАТА, СКЕНЕРА, РИ ЗОГРАФА, ФОТОАПАРАТА ....) - ПО ПАРТИЈАМА , (назив и ознака из општег речника набавке: 50310000 - Одржавање и поправка канцеларијских уређаја) МН-24/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.04.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина тренажера (симулатора), за обуку возача за рад на дигиталним тахографима, 1 ком., (назив и ознака из општег речника набавке: 34152000 - Симулатори за обуку) MН-20/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.04.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Магацински контејнер, ормари и кутије за делове у магацину - по партијама, (на зив и ознака из општег речника набавке: 44421700 - Кутије и ормарићи) МН-19/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.04.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ,(назив и ознака из општег речника набавке: 90714600 - Услуге контроле безбедности животне средине) MН-21/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.04.2017. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Периодични преглед и одржавање громобранске инсталације (назив и ознака из општег речника набавке: 50700000 - Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама) MН-18/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.04.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ФАРБАРСКОЈ РАДИОНИЦИ НА ДОРЋОЛУ, (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) MН-11/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.04.2017. до 10.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.