јавне набавке велике вредности

Назив тендера
Документација
Рок за достављање понуда

Назив предмета набавке: Рачунари (назив и ознака из општег речника набавкe: 30213000-5 - персонални рачунари, 30213100-6 - преносиви рачунари, 30213300-8 - стони рачунари (десктоп)) 15/16

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученим уговорима

Назив предмета набавке: Колонијална роба – кондиторски производи – по партијама (партија 2) 21/16

Обавештење о закљученом уговору - BOOKMARK

Назив предмета набавке: Прибор за одржавање хигијене-метле 19/16

Обавештење о закљученом уговору - ANDING TRADE

Назив предмета набавке: Смрзнута риба 14/16

Обавештење о закљученом уговору - FRIKOM

Назив предмета набавке: Смрзнуто воће и смрзнуто поврће 13/16

Обавештење о закљученом уговору - FRIKOM

Назив предмета набавке: Прибор за одржавање хигијене, обликован у четири партије 11/16

Обавештење о закљученом уговору - B2M

Обавештење о закљученом уговору - B2M

Обавештење о закљученом уговору - SOG LINE

Назив предмета набавке: Средства за одржавање хигијене, обликована у четири партије 10/16

Обавештење о закљученом уговору - GT HEMIJA

Обавештење о закљученом уговору - GT HEMIJA

Обавештење о закљученом уговору - KODEKS SISTEM

Назив предмета набавке: Папирна галантерија за одржавање личне хигијене 9/16

Обавештење о закљученом уговору - B2M

Назив предмета набавке: Месне прерађевине и сухомеснати производи 8/16

Обавештење о закљученом уговору - BIG TRADE

Назив предмета набавке: Свеже месо обликовано у три партије 7/16

Обавештење о закљученом уговору - BIG TRADE

Обавештење о закљученом уговору - VUKENOVIĆ

Обавештење о закљученом уговору - STOČAR L.S.B

Назив предмета набавке: Млеко и млечни производи,обликована у три партије 12/16

Обавештење о закљученом уговору - KRUNA KOMERC

Обавештење о закљученом уговору - KRUNA KOMERC

Обавештење о закљученом уговору - KRUNA KOMERC

Назив предмета набавке: Канцеларијски материјал, обликован у 12 (дванаест) партија 2/16

Обавештење о закљученом уговору - BIGZ OFFICE GROUP

Обавештење о закљученом уговору - BIROTEX

Обавештење о закљученом уговору - BIROTEX

Обавештење о закљученом уговору - BIROTEX

Обавештење о закљученом уговору - MEHANOPRINT

Обавештење о закљученом уговору - SAGITTARIUS

Обавештење о закљученом уговору - BIROTEX 6

Обавештење о закљученом уговору - BIROTEX 12

Обавештење о закљученом уговору - ТG COMMERCE

Назив предмета набавке: Колонијална роба, обликована у осам партија 6/16

Обавештење о закљученом уговору - AGRO-PAK

Обавештење о закљученом уговору - BOOKMARK

Обавештење о закљученом уговору - BOOKMARK

Обавештење о закљученом уговору - KNJAZ MILOŠ-NATURA

Обавештење о закљученом уговору - PROKOMERC

Обавештење о закљученом уговору - PROKOMERC

Обавештење о закљученом уговору - CLAS-COMERC

Назив предмета набавке: Енергенти - уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел, обликована у две партије (назив и ознака из општег речника набавкe: 09134000 - Гасна уља, 09135000 - Уља за ложење) 5/16

Обавештење о закљученом уговору - NIS AD NOVI SAD

Назив предмета набавке: Електрична енергија (назив и ознака из општег речника набавкe: 09310000 - Електрична енергија) 4/16

Обавештење о закљученом уговору - ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD

Назив предмета набавке: Погонска горива за моторна возила, обликована у шест партија (назив и ознака из општег речника набавкe: 09132000 - Бензин, 09133000 - Течни нафтни гас (LPG), 09134200 - Дизел гориво) 3/16

Обавештење о закљученом уговору - NIS AD NOVI SAD

Обавештење о закљученом уговору - NIS AD NOVI SAD

Обавештење о закљученом уговору - NIS AD NOVI SAD

Обавештење о закљученом уговору - NIS AD NOVI SAD

Назив предмета набавке: Колонијална роба, обликована у седам партија. 8/15

Обавештење о закљученом уговору - BOOKMARK

Обавештење о закљученом уговору - JU- VEL

Обавештење о закљученом уговору - JU- VEL

Обавештење о закљученом уговору - MALINA IMPEX

Обавештење о закљученом уговору - POPADIĆ KOMERC

Обавештење о закљученом уговору - PRO KOMERC

Обавештење о закљученом уговору - PRO KOMERC

Назив предмета набавке: Погонска горива за моторна возила, обликована у пет партија (назив и ознака из општег речника набавкe: 09132000 – Бензин, 09133000 - Течни нафтни гас (LPG), 09134200 - Дизел гориво) 1/15

Обавештење о закљученом уговору - NIS AD NOVI SAD

Назив предмета набавке: Средства за одржавање хигијене, обликована у четири партије (назив и ознака из општег речника набавкe: 24455000 - Средства за дезинфекцију, 24900000 - Фини и разни хемијски производи, 39800000 - Производи за чишћење и полирање, 39831000 - Препарати за прање, 39831200 - Детерџенти, 39831220 - Средства за одстрањивање масноће, 39832000 - Производи за прање посуђа) 5/15

Обавештење о закљученом уговору - AD HI PANONIJA PANČEVO

Обавештење о закљученом уговору - KODEKS SISTEM

Обавештење о закљученом уговору - B2M

Назив предмета набавке: Месне прерађевине и сухомеснати производи (назив и ознака из општег речника набавкe: 15131700-2 месне прерађевине, 15131220 –3, сланина; 15131400 – 9, производи од свињетине; 15131410 -2, шунка; 15131210-0, димљени бут; 15131600 – 1, производи од јунећег и телећег меса; 15412100 – 0, животињске масти; 15131130-5, кобасице) 2/15

Обавештење о закљученом уговору - AGRO-PAPUK

Назив предмета набавке: Рачунари (назив и ознака из општег речника набавкe: 30213000-5, персонални рачунари, 30213100-6, преносиви рачунари, 30213300-8, стони рачунари (десктоп) 14/15

Обавештење о закљученом уговору - COMTRADE SYSTEM INTEGRATION

Назив предмета набавке: Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел, обликовану у две партије, (назив и ознака из општег речника набавкe: 09135000-4, уља за ложење; 09134000-7 гасна уља) 12/15

Обавештење о закљученом уговору - NIS AD NOVI SAD

Назив предмета набавке: Куповина канцеларијског материјала, обликована у 12 партија, (назив и ознака из општег речника набавкe: 30192000 - Канцеларијски материјал 30197000 - Ситна канцеларијска опрема 30199000 - Канцеларијски материјал од хартије и други артикли) 9/15

Обавештење о закљученом уговору - IVAĐO

Обавештење о закљученом уговору - BIROTEX

Обавештење о закљученом уговору - MEHANOPRINT

Обавештење о закљученом уговору - TG COMMERCE

Обавештење о закљученом уговору - IVAĐO

Обавештење о закљученом уговору - IVAĐO

Назив предмета набавке: Прибор за одржавање хигијене, обликован у три партије 6/15

Обавештење о закљученом уговору - B2M

Обавештење о закљученом уговору - B2M

Обавештење о закљученом уговору - SOG LINE

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт тахографа (назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ВНУ-283/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - TCO TAHOGRAF SERVIS

29.12.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДВА КОЛОСЕКА ЗА ПАРКИРАЊЕ У ТРАМВАЈСКОМ ДЕПОУ САВА (назив и ознака из општег речника набавке: 45234121 - Радови на трамвајској прузи) ВНР-240/15

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурснe документацијe

Измењена 1 конкурсна документација

Разјашњење 1

Измењена 1 конкурсна документација PDF

Измењена 1 конкурсна документација WORD

Разјашњење 2

Разјашњење 3

Разјашњење 4

Обавештење о измена 3 конкурснe документацијe

Измена 3 конкурснe документацијe

Разјашњење 5

Разјашњење 6

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступкa

29.12.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуге: Ремонт карданских вратила возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116400 - Услуге поправке и одржавања преноса возила) ВНУ-333/15

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - SRBOAUTO

28.12.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови електроопреме за тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31610000 - Електрична опрема за моторе и возила) ВНД-325/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - MINEL GENERAL ELECTRIC

28.12.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - радови: САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-310/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступкa

28.12.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Уља и мазива – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 09211000 - Уља за подмазивање и средства за подмазивање) ВНД-329/15

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - HEMCO

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Антифриз - расхладна течност - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 24961000 - Течности за хладњаке) ВНД-305/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - NIS AD NOVI SAD

Обавештење о закљученом уговору - DELTA MC DOO

25.12.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ФАРБЕ, ФАРБАРСКИ ПРИБОР И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 44800000 - Боје, лакови и смоле) ВНД-249/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 2

Измена 1 конкурснe документацијe

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - PROFITEX

Обавештење о закљученом уговору - DSD COMMERCE

Обавештење о закљученом уговору - B2M

23.12.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови чопера, статичког претварача, вучног погона и друге опреме за тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631000 – Делови локомотива или шинских возила) ВНД-324/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

Обавештење о закљученом уговору - MINEL GENERAL ELECTRIC

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

22.12.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Адаптација и санација инсталације вентилације у браварској радионици СП Земун (назив и ознака из општег речника набавке: 45331200 - Радови на инсталацији вентилације и климатизације) ВНР-294/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави

Одлука о обустави поступка

21.12.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина 5 нових нископодних соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (назив и ознака из општег речника набавке: 34144910 - Електрични аутобуси). PROCUREMENT SUBJECT - Goods: Purchase of 5 new solo low floor buses with electric drive with charging equipment (name and label from the general procurement dictionary: 34144910 - Electric buses) ВНД-302/15

Позив

Invitation

Конкурсна документација

Појашњење 1

Clarification 1

Измена 1 конкурснe документацијe

Tender documents with change 1

Измена 2 конкурснe документацијe

Tender documents with change 2

Појашњење 2

Clarification 2

Појашњење 3

Clarification 3

Појашњење 3 и Измена 3 конкурсне документације

Tender documents with change 3

Појашњење 4

Clarification 4

Појашњење 5

Clarification 5

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - CHARIOT MOTORS

21.12.2015 до 09.30h

Радови: ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ГСП-А (назив и ознака из општег речника набавке: 45420000 - Радови на уградњи столарије) ВНР-295/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Појашњење 2

Појашњење 3

Измена 1 конкурснe документацијe

Појашњење 4

Појашњење 5

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - SZR LINIJA

18.12.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ГВОЖЂЕ, БЕТОН, ТУЦАНИК, МРЕЖА АРМАТУРНА...) – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 Транспортни бетон и 44331000 Шипке) ВНД-321/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - PROFITEX

16.12.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Лиценцирање осталог пословног софтвера - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије) ВНУ-312/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.12.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт брзиномера и претварача статичког за трамвај (назив и ознака из општег речника набавке: 98300000 - Разне услуге) ВНУ-318/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - IIS

14.12.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: Акумулатори за аутобусе, тролејбусе и трамваје и остала возила – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31431000 - Оловни акумулатори) ВНД-311/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Појашњење 3

Обавештење о продужењу рока

Измењена 1 конкурсна документација

Измењена 2 конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - COMEL

14.12.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Висковентилатори за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39714100 - Вентилатори) ВНД-316/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о обустави поступкa

14.12.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за трамваје CAF - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631000 - Делови локомотива или шинских возила) ВНД-284/15

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о закљученом уговору

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ ШИНСКЕ КОЧНИЦЕ ЗА ТРАМВАЈ КТ4 (назив и ознака из општег речника набавке: 50221400 - Услуге поправке и одржавања кочница и делова кочница локомотива) ВНУ-303/15

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Измена 1 конкурснe документацијe

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - MINELVO MDI

11.12.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СТАНДАРДНА И НЕСТАНДАРДНА РОБА - завртњеви, навртке, подлошке, сегери, расцепке, заковице - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44530000 - Вијци) КПД-309/15

Позив

Одлука о додели уговора и обустави

Одлука о исправци одлуке бр. 309/15

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - ANDRIĆ R&M

Обавештење о закљученом уговору - PODGORAC-METAL

Обавештење о закљученом уговору - TVIK DIV

Обавештење о закљученом уговору - MARKANT

11.12.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови контролера, акцелератора, контактора VN KIEPE апарата и осигурачи трамваја - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34632300 - Електричне инсталације за железницу) ВНД-319/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Одлука

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

10.12.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СУВИ ПРАХ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ДРУГИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ГСП БЕОГРАД – по партијама (без прилога) ВНД-328/15

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - VATROMETAL PLUS

Обавештење о закљученом уговору - VATROSTAL - SIVČEV BILJANA I ORTAK

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Силен блокови и гумени ослонци за аутобусе и носачи мотора аутобуса - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-293/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - TMB KOMERC

Обавештење о закљученом уговору - DANSPROM

Обавештење о закљученом уговору - INTER BELA

07.12.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ ПАНТОГРАФСКОГ ОДУЗИМАЧА СТРУЈЕ, тип POS II/A трамваја КТ4 (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-291/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурснe документацијe са цртежима

Појашњење 1

Појашњење 2

Измена 2 конкурснe документацијe

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 3 и Измена 3 конкурсне документације

Измена 3 конкурснe документацијe (цртежи ове набавке налазе се у Измени 2 конкурсне документације)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - МИНЕЛВО МДИ

07.12.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Каско осигурање за 200 аутобуса SOLARIS (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-304/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - DDOR NOVI SAD ADO

07.12.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КОЛОСЕЧНИ ПРИБОР И ДЕЛОВИ ПРУЖНЕ СКРЕТНИЦЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34946224 - Делови скретница) ВНД-308/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

04.12.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пројектовање и израда коморе за лакирање електромотора у ЕТР-у (назив и ознака из општег речника набавке: 33182230 - Коморе) ВНД-306/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - NSD ELEKTRONIK

03.12.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Aлат (ручни, мерни, резни, пнеуматски, електрични и алат за машине за одржавање возила) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42650000 - Пнеуматски ручни алати и ручни алати на моторни погон) КПД-289/15

Позив

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступкa

30.11.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : Ремонт АЦЦ - а трамваја (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-292/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурснe документацијe

Појашњење 1

Појашњење 2

Измена 2 конкурснe документацијe

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - MINELVO MDI

30.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација просторија друштвене исхране (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-274/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурснe документацијe

Појашњење 1

Измена 2 конкурснe документацијe

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 3

Појашњење 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - ES ENERGOSERVIS

27.11.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Каско осигурање 10 аутобуса (CNG) (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-301/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - DUNAV OSIGURANJE

27.11.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Шелне, спојнице брзовезујуће, чауре, прикључци, редуцири, цевни наставци - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42131140 - Редукцијски вентили, повратни вентили, сигурносни вентили) ВНД-300/15

Позив

Kонкурснa документацијa са цртежима

Одлука

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору

26.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ АМОРТИЗЕРА ОБРТНОГ ПОСТОЉА ТРАМВАЈА KT-4 (назив и ознака из општег речника набавке: : 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-290/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурснe документацијe

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - FABRIKA AMORTIZERA TEAM

25.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови осовина за аутобусе IK, FAP, MERCEDES и MAN, делови ZF осовина и делови ди ференцијала за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) КПД-263/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Обавештење о продужењу рока

Измена 1 конкурснe документацијe

Појашњење 2

Цртежи

Појашњење одговора 1 од 06.11.2015.

Појашњење 3

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - AGROMARKET

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

Обавештење о закљученом уговору - BEST AUTO

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - INTER BELA

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - KOMERC PROGRE

Обавештење о закљученом уговору - PODGORAC-METAL

Обавештење о закљученом уговору - VICONT VEKTOR

24.11.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Алат за одржавање рачунара – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44512000 - Разни ручни алати) ВНД-296/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - Micom TM Internacional

24.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Радови на замени светиљки у ресторанима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45311200 - Електро-монтажни радови) ВНР-272/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурснe документацијe

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - MANES

Одлука о измени уговора

23.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електронске компоненте и пратећа електро опрема за трамваје и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34632300 - Електричне инсталације за железницу) ВНД-278/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - ENERGOPRODUKT, ENIPINVEST

19.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - Е лектрична енергија) ВНД-286/15

Позив

Invitation

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Измена 1 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора - EPS SNABDEVANJE

Обавештење о закљученом уговору - EPS Snabdevanje

18.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - ЗАЧИНИ И ДОДАЦИ ЈЕЛИМА ( назив и шифра из општег речника: 15870000 - Зачини и зачинска средства ) ВНД-299/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - KRUNA KOMERC

Обавештење о закљученом уговору - KRUNA KOMERC

17.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: МАТЕРИЈАЛ ЗА ХРОМИРАЊЕ И ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ ДЕЛОВА И ОДРЖАВАЊЕ ХЛАДЊАКА, АКУМУЛАТОРА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 45442300 - Радови на заштити површина) ВНД-282/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - B2M

Обавештење о закљученом уговору - IMPULS HEMIJA

16.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СЕДИШТА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-281/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - ANDRIĆ R&M

13.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ОДУЗИМАЧА СТРУЈЕ ТРОЛЕЈБУСА И ТРАМВАЈА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31161000 делови електромотора и генератора) ВНД-269/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

12.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови компресора за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-287/15

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Одлука о додели уговора и Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка - DEWACO

10.11.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: АМОРТИЗЕРИ ЗА АУТОБУСЕ,ТРОЛЕЈБУСЕ И ОСТАЛА ВОЗИЛА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-270/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - FABRIKA AMORTIZERA TEAM

Обавештење о закљученом уговору - FABRIKA AMORTIZERA TEAM

10.11.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - ДЕЛОВИ ВРАТА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-273/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступкa

10.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоелектрике за аутобусе, тролејбусе, трамваје, путничка, теретна и доставна возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) КПД-279/15

Позив

Појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара у II фази квалификационог поступка

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

Обавештење о закљученом уговору - AUTO GAGI

Одлука о исправци одлуке

Обавештење о закљученом уговору - STEVČEVIĆ CO

Обавештење о закљученом уговору - DANSPROM

Обавештење о закљученом уговору - KMS

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - SDT GROUP

09.11.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина и уградња стабилног система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на возилима (назив и ознака из општег речника набавке: 44480000 - Разна опрема за противпожарну заштиту) ВНД-202/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о обустави поступкa

09.11.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ МОТОРА ЗА АУТОБУСЕ (БЛОК И ГЛАВА МОТОРА СА ДЕЛОВИМА, ЗАМАЈАЦ, ЛАТЕРНА, ДЕЛОВИ РАЗВОДА ГОРИВА ...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) КПД-268/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о измени позива

Обавештење о продужењу рока

Измена позива 1

Измена 1 конкурснe документацијe

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка и одлука

Одлука о исправци одлуке

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

09.11.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација саобраћајно-отправничких објеката ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-265/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурснe документацијe

Измена 2 конкурснe документацијe

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

09.11.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоматског мењача VOITH, аутоматског мењача ALLISON и делови механичких мењача FAMOS 6MS-80, ZF S6-85, PRAGA (KAROSA) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34321200 - Мењачи) ВНД-255/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измена 1 конкурснe документацијe

Измена 2 конкурснe документацијe и Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - Voith Turb

Обавештење о усвојеном и делимично поништеном захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - VOITH TURBO

06.11.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови пнеуматске инсталације за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42113310 – Системи за довод ваздуха) КПД-280/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измена 1 конкурснe документацијe

Појашњење 2

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка

05.11.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ОБНАВЉАЊЕ ПРОТЕКТОРА ПНЕУМАТИКА (назив и ознака из општег речника набавке: 50116510 - Услуге протектирања гума) ВНУ-256/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измена 1 конкурснe документацијe

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - PNEUTECH

05.11.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови : Радови на замени о творене експанзионе посуде у СП "Нови Београд"; (назив и ознака из општег речника набавке: 50514200 - Услуге поправке и одржавања резервоара) ВНР-266/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измена 1 конкурснe документацијe

Измена 2 конкурснe документацијe

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - VLADEX

02.11.2015 до 13.00h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ЧЕОНОГ ВИЉУШКАРА (ДИЗЕЛ) НОСИВОСТИ ДО 2000кг. ВНД-288/15

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - INDUSTRIJSKA OPREMA

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Стакла и огледала за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-257/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурснe документацијe и обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора и Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - AUTO GAGI

29.10.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за одржавање путничких возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 Делови и прибор за возила и њихове моторе) 276/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

28.10.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ (фрижидер, роштиљ, пећница, ваљак за пеглање...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39312200 - Опрема за мензе (ка нтине) ВНД-264/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - FRIGO ŽIKA

Обавештење о закљученом уговору - ŽAK

Обавештење о закљученом уговору - TEHNOBIRO-INŽENJERING

28.10.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СУВИ ПРАХ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ДРУГИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ГСП БЕОГРАД – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 35111200 - Материјал за гашење пожара) ВНД-267/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - VATROSTAL-SIVČEV BILjANA I ORTAK

Обавештење о закљученом уговору - VATROSPREM PROIZVODNJA

Обавештење о закљученом уговору - VATROMETAL PLUS

Обавештење о закљученом уговору - TODOROVIĆ

27.10.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови шасије за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-260/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору

27.10.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - ЦРЕВА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ, ТРАМВАЈЕ, АЛАТЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44165100 - Црева) ВНД-271/15

Позив

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурснe документацијe

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - PRIMA HOSE

22.10.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ (ЕЛЕКТРОДЕ, ЖИЦЕ...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42662000 - Опрема за заваривање) ВНД-259/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Исправка одлуке

Обавештење о закљученом уговору - NEMINIK eksport-import

Обавештење о закљученом уговору - ECOMEX

19.10.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЗАЧИНИ И ДОДАЦИ ЈЕЛИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 15870000 - Зачини и зачинска средства) ВНД-244/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

19.10.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ПРАЊЕ ТРАМВАЈА У ДЕПОУ "САВА" (назив и ознака из општег речника набавке: 50111000 - Услуге управљања возним парком, услуге поправки и одржавања возног парка) ВНД-225/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - CENTUM

19.10.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ГВОЖЂЕ, БЕТОН, ТУЦАНИК, МРЕЖА АРМАТУРНА...) – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 Транспортни бетон и 44331000 Шипке) ВНД-261/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - PROFITEX

16.10.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Радови: Делимична замена спољне водоводне мреже у Депоу "Сава" (назив и ознака из општег речника набавке: 45332200 - Радови на инсталацији водоводних цеви) ВНР-242/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

16.10.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Споне и делови спона за аутобусе и тролејбусе - по партијама( назив и ознака из општег речника набавке : 34327000 - управљачки волани, стубови и кутије управљачког механизма) ВНД-252/15

Позив

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - VICONT VEKTOR

15.10.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за возила IK218M - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 – Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-200/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока 2

Измена 2 конкурснe документацијe

Обавештење о продужењу рока 3

Разјашњење

Измена 3 конкурснe документацијe

Обавештење о продужењу рока 4

Измена 4 конкурснe документацијe

Обавештење о продужењу рока 5

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - METALRAD

Обавештење о закљученом уговору - SDT GROUP

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

13.10.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КОЛОСЕЧНИ ПРИБОР И ДЕЛОВИ ПРУЖНЕ СКРЕТНИЦЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34946224 - Делови скретница) ВНД-227/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 1

Измена конкурснe документацијe

Појашњење 2

Појашњење 3

Измена 2 конкурснe документацијe

Појашњење 4

Обавештење о продужењу рока 2

Појашњење 5

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - MARKANT

Обавештење о закљученом уговору - VOSSLOH MIN SKRETNICE

13.10.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина алата за замену лежајева на Шкодиним моторима МЛ 3450К-4 и лежајева на Шкодиним моторима ML 3450K-4 – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42611000 - Специјалне машине алатке и 44442000 - Ваљкасти лежајеви) ВНД-241/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

Обавештење о закљученом уговору - MIBAX COMMERCE

12.10.2015. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина трамвајских скретница и укрштаја (назив и ознака из општег речника набавке: 34946000 - Материјал и делови за изградњу железничких колосека) ВНД-235/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - VOSSLOH MIN Skretnice

Обавештење о закљученом уговору - VOSSLOH MIN Skretnice

09.10.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација и израда коловозних конструкција у комплексима ЈКП ГСП Београд – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 45233142 - Радови на поправљању путева) ВНР-239/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измена 1 конкурснe документацијe

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - ŠUMADIJA PUT

08.10.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуге: Ремонт карданских вратила возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116400 - Услуге поправке и одржавања преноса возила) ВНУ-234/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурснe документацијe и обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка и одлука

07.10.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - ТРАНСПОРТ 29 ТРАМВАЈА, 10 ПРИКОЛИЦА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ИЗ ШВАЈЦАРСКЕ ДОНАЦИЈЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 60200000 – Услуге железничког превоза) ВНУ-262/15

Позив

Разјашњење 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

07.10.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : ОПРЕМА ЗА РАДИОНИЦЕ – МАШИНЕ, УРЕЂАЈЕ - по партијама назив и ознака из општег речника набавке: 42620000 - Стругови, машине, алатке за бушење и глодање) ВНД-237/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - PMM SURGICAL MED

Обавештење о закљученом уговору - AUTOSFERA

Обавештење о закљученом уговору - FLUID PRODUKT

06.10.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ СПОЈНИЦЕ АУТОБУСА (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-248/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

06.10.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови контролера, акцелератора, контактора VN KIEPE апарата и осигурачи трамваја - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34632300 - Електричне инсталације за железницу) ВНД-245/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Појашњење 1

Измена 1 конкурснe документацијe

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 2

Појашњење 3

Појашњење 4

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка и одлука

Одлука о исправци одлуке

Обавештење о закљученом уговору

06.10.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Мех ваздушног јастука за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-246/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

05.10.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ЧЕОНОГ ВИЉУШКАРА (ДИЗЕЛ) НОСИВОСТИ ДО 2000кг (назив и ознака из општег речника набавке: 42415110 - Виљушкар) ВНД-199/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Појашњење 3

Обавештење о обустави поступка

05.10.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови чопера, статичког претварача, вучног погона и друге опреме за тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631000 – Делови локомотива или шинских возила) ВНД-228/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 2

Измена 1 конкурснe документацијe

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ENERGOPRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - SKY TOPECO DOO

02.10.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електронска писарница са потребном опремом (назив и ознака из општег речника набавке: 42964000 - Опрема за аутоматизацију канцеларијског пословања) ВНД-215/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Разјашњење 2

Разјашњење 3

Разјашњење 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - DOCUS doo

02.10.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Одржавање и поправка уређаја за прање возила четкама, поправка и одржавање машина за прање топлом и хладном водом (опреме за прање возила и делова) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-222/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - AUTOSFERA

Обавештење о закљученом уговору - TECON SISTEM

01.10.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Тахограф и делови тахографа - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 38561110 - Тахометри) ВНД-238/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

30.09.2015. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт хармонике за трамвај KT4 (назив и ознака из општег речника набавке: 50220000 - Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за железнице и другу опрему) ВНУ-247/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - ADVERTOUT DOO

30.09.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЛЕЖАЈ, КОТРЉАЈНИ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 44440000 - Лежајеви) ВНД-183/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Измена 1 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о закљученом уговору - MIBAX COMMERCE

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

Обавештење о закљученом уговору - AGROMARKET

30.09.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ КОТЛА ЗА ТОПЛУ ВОДУ У СП "ЗЕМУН" (назив и ознака из општег речника набавке: 50531100 - Услуге поправке и одржавања котлова) ВНУ-216/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - VLADEX

Обавештење о закљученом уговору 2 - VLADEX

30.09.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: УСЛУГЕ ФТО – (назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 - Услуге обезбеђења) ВНУ-93/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - SEMIOTIK

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација 3

Разјашњење 3

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 - SEMIOTIK

Разјашњење 4

Измењена конкурсна документација 4

Обавештење о продужењу рока 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 3 - SEMIOTIK

Разјашњење 5

Обавештење о продужењу рока 3

Измењена конкурсна документација 5

Разјашњење 6

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

29.09.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Каско осигурање за 20 комби-возила типа минибус, ознака DAILY 50C15 LV производње IVEKO и каско осигурање 200 аутобуса SOLARIS - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-179/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о закљученом уговору - DUNAV OSIGURANJE

28.09.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за трамваје CAF - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631000 - Делови локомотива или шинских возила) ВНД-203/15

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СТОЛАРСКИ И ТАПЕТАРСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ВОЗИЛА (СУНЂЕР, ГУМА, ПОДОЛИТ...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-223/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и допис за измену конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о закљученом уговору - PROFITEX

Обавештење о закљученом уговору - TEKIG VELETEKS

Обавештење о закљученом уговору - B2M

28.09.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Добра: УСИСНИ И ИЗДУВНИ СИСТЕМ ЗА АУТОБУСЕ (ЦЕВИ, НОСАЧИ, ОБУЈМИЦЕ, ЗАШТИТНИ ЛИМОВИ, ЗАПТИВАЧИ...) ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 A Делови за моторе) ВНД-254/15

Позив

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и одлука

28.09.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Реконструкција електроинсталације у објекту кухиње и ресторана на Дорћолу (назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 - Радови на реконструкцији) ВНР-243/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измена конкурснe документацијe

Појашњење 2

Одлука о додели уговора

Одлука о исправци одлуке

Обавештење о закљученом уговору - EKONOMIST ELEKTRO

25.09.2015. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација кровова у објектима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 – Ремонтни и санациони радови) ВНР-236/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - LUX INŽENJERING

Обавештење о закљученом уговору - LUX INŽENJERING

25.09.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Одржавање и поправка система за одвод гасова и одржавања вентилационих система - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 45331210 – Радови на инсталацијама вентилације) ВНУ-123/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - VODOTEHNIKA

25.09.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електроника за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31710000 - Електронска опрема) ВНД-231/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурснe документацијe

Појашњење 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - RAPIDEX TRADE

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

25.09.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ултрабрзи прекидач и контакт ултрабрзог прекидача – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31212000 - Прекидачи снаге) ВНД-229/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - MINEL GENERAL ELECTRIC

Обавештење о закљученом уговору - SIEMENS

24.09.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови грејања за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-224/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Измена 1 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2 и обавештење о продужењу рока

Измена конкурснe документацијe

Одлука о додели уговора и обустави

Одлука о исправци одлуке бр. 224/13

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору - KLIMATRONIK CENTAR

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - PNEUMOLOGIC

23.09.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хидраулична преса за избијање осовинице рукавца минималне силе 500KN, 4 ком (назив и ознака из општег речника набавке: 42620000 - Стругови, машине алатке за бушење и глодање) ВНД-204/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Обавештење о продужењу рока и Измена 1 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - FLUID PRODUKT

23.09.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕКОНСТРУКЦИЈА АЛАТА ЗА МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ BOHUM ТОЧКА И ЦЕНТРАЛНОГ БОЛЦНА (назив и ознака из општег речника набавке: 50531000 – услуге поправке и одржавања уређаја изузев електричних) ВНУ-196/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - CENTUS

23.09.2015 до 09.30h

Назив предмета набавке: БРАНИЦИ ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ - по партијама, број ВНД-182/15 (назив и ознака из општег речника набавкe: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-182/15

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА SOLARIS - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-201/15

Позив

Конкурсна документација

Измена позива

Измена конкурснe документацијe

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о продужењу рока

Измена позива 2

Измењена конкурсна документација 3

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - SDT GROUP

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - SDT GROUP

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

22.09.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ХЛАДЊАЦИ И ДРУГИ ДЕЛОВИ РАСХЛАДНОГ СИСТЕМА (експанзиони судови, затварачи и цеви инсталације хлађења, заптивке...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312300 - Хладњаци за возила) ВНД-219/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 2

Појашњење 3

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о продужењу рока 2

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - IKATERM PROM

Обавештење о закљученом уговору - SWISS-TRADE

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

22.09.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Уља и мазива – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 09211000 - Уља за подмазивање и средства за подмазивање) ВНД-194/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измена 1 конкурсне документације

Разјашњење 2

Разјашњење 3

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - PRISTA OIL

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - PLATTNER

Обавештење о закљученом уговору - VISKOL GROUP

Обавештење о закљученом уговору - ADECO

Обавештење о закљученом уговору - FABRIKA MAZIVA FAM KRUŠEVAC

Обавештење о усвајању захтева за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору - NIS

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - PRISTA OIL AD BEOGRAD

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - TRITON OIL D.O.O.

Обавештење о закљученом уговору - PRISTA OIL AD, NIS

22.09.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пнеуматици за аутобусе, тролејбусе, путничка и теретна возила – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34352200 - Гуме за аутобусе) ВНД-218/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - CONING

21.09.2015 до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: Испитивање подземних резервоара за течне енергенте и отпадна уља (назив и ознака из општег речника набавке: 71631430 - Услуге испитивања цурења) ВНУ-206/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

21.09.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: Чишћење подземних резервоара за течне енергенте и отпадна уља са збрињавањем отпада, (назив и ознака из општег речника набавке: 90913200 - Услуге чишћења резервоара) ВНУ-212/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

21.09.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоелектрике за аутобусе, тролејбусе, трамваје, путничка, теретна и доставна возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) КПД-232/15

Позив за II фазу квалификационог поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - DANSPROM

Обавештење о закљученом уговору - KMS

Обавештење о закљученом уговору - STEVČEVIĆ CO

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - SDT GROUP GROUP

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

18.09.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Лепак, спреј, гит, друга средства за лепљење и подмазивање - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44800000 - Боје, лакови и смоле) ВНД-230/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2, Појашњење 3

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученим уговорима

18.09.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: МАТЕРИЈАЛ ЗА ХРОМИРАЊЕ И ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ ДЕЛОВА И ОДРЖАВАЊЕ ХЛАДЊАКА, АКУМУЛАТОРА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 45442300 - Радови на заштити површина) ВНД-192/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

18.09.2015 до 09.30h

Назив предмета набавке: ПОКЛОПЦИ, ЗАТЕЗАЧИ ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - по партијама, број ВНД-164/15 (назив и ознака из општег речника набавкe: 44618340 - Поклопци) ВНД-164/15

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПЛАСТИЧНИ И ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44425000 - Прстенови, заптивачи, траке, лепљиви материјали и убризгавајући заптивачи) ВНД-211/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - AKTIV 2000

17.09.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ОСОВИНА И ОСЛАЊАЊА ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 - Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила...) ВНД-197/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о обустави поступка

17.09.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови пнеуматске инсталације за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42113310 - Системи за довод ваздуха) КПД-198/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2, Измена 1 конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Појашњење 3, Измена 2 конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока 2

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Одлука о исправци одлуке

Обавештење о закљученим уговорима

17.09.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ ГЛАВЕ МОТОРА (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-195/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

17.09.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ОПЛАТЕ, ЕНТЕРИЈЕРА, КАРОСЕРИЈЕ ВОЗИЛА, НОСАЧИ, ПРИРУБНИЦЕ, РУЧИЦЕ, ПОДЛОШКЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-188/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измена 1 и допуна конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - SKY TOPECO

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - ANDRIĆ R&M

16.09.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Алат за одржавање рачунара – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44512000 - Разни ручни алати) ВНД-124/15

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурснe документацијe

Измена конкурснe документацијe 2

Обавештење о закљученом уговору - DEMAX

Обавештење о закљученом уговору - ECOMEX

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - MAGNAT

16.09.2015 до 09.30h

Назив предмета набавке: СПОЉНИ ПНЕУМАТИЦИ ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ (ПНЕУМАТИЦИ ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34352200 – гуме за аутобусе) ВНД-258/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - AGROHIM & KOMEIPMEX и Одлука

15.09.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: хидромотори, хидропумпе, вентили и делови по партијама (шифра и из општег речника набавке: 42121400 - хидраулични погонски мотори) ВНД-187/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

15.09.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПОКАЗИВАЧИ ЛИНИЈЕ И ПРАВЦА (информациони дисплеји на возилима) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34942000 - Опрема за сигнализацију) ВНД-220/15

Позив

Конкурсна документација

Измена позива

Измена конкурсне документације

Појашњење 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

14.09.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - ДЕЛОВИ ВРАТА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-176/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Измена 1 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - PODGORAC-METAL

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

14.09.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за одржавање путничких возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-209/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација (PDF)

Измењена конкурсна документација (WORD)

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација 2 (WORD)

Обавештење о продужењу рока 2

Појашњење 3

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - BIANCO TRADE

Обавештење о закљученом уговору - GAZELAKOMERC

11.09.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ ПУМПЕ И ГЛАВЕ УПРАВЉАЧА ВОЗИЛА – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавање и сродне услуге за возила и припадајућа опрема) ВНУ-221/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - BP SOLUTION 011

Обавештење о обустави поступка

11.09.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : РЕМОНТ ТРАФОА 600V/28V DC/DC претварача БКМ 333, 321 ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50532200 Услуге поправке и одржавање трансформатора) ВНУ-210/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - IIS

Обавештење о закљученом уговору - IIS

04.09.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: АДИТИВ, горива AD BLUE и опрема за складиштење (назив и ознака из општег речника набавке: 24950000 - Специјализовани хемијски производи) ВНД-208/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Објашњење о наставку активности

Одлука о додели уговора - FABRIKA MAZIVA FAM

Обавештење о закљученом уговору - FABRIKA MAZIVA FAM KRUŠEVAC

04.09.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Делови за механизацију (виљушкаре, глачалице, карете, косилице...) и делови за теретна возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42415000 Виљушкари, радна возила, вучна возила на перонима железничких возила) ВНД-217/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Измена конкурснe документацијe

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока 2

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави

Одлука о исправци одлуке

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - BIANCO TRADE

04.09.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пречистачи горива, уља, ваздуха и улошци за исте - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42913000 - Филтери за уље, бензин и довод ваздуха) ВНД-153/15

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DELTA FILTER

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39830000 - Производи за чишћење) ВНД-180/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - MAGINUS

Обавештење о закљученом уговору - B2M

Обавештење о закљученом уговору - BBC PROMET

31.08.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Aлат (ручни, мерни, резни, пнеуматски, електрични и алат за машине за одржавање возила) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42650000 Пнеуматски ручни алати и ручни алати на моторни погон) КПД-189/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Обавештење о признавању квалификације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о признавању квалификације у I фази квалификационог поступка

Конкурсна документација I фаза квалификационог поступка - ажурирање листе

28.08.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Делови пнеуматске инсталације за врата приколице B3 и В4 и делови ваздушне инсталације трамваја DUWAG - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 4213310 Системи за довод ваздуха) ВНД-207/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о обустави

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

28.08.2015 до 09.30h

Назив предмета набавке: Ремење клинасто и пљоснато - по партијама (назив и шифра из општег речника 34312100 - Ремени вентилатора) ВНД-213/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору

26.08.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: хидромотори, хидропумпе, вентили и делови по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42121400 - хидраулични погонски мотори) ВНД-173/15

Обавештење о покретању поступка

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - INTER BELA

25.08.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за отклањање узрока електризирања возила - по партијама (назив и ознак а из општег речника набавке - 31681400 електричне компоненте) ВНД-190/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука

25.08.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ДОВОДА ГОРИВА МОТОРА - ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ И ВИСОКОГ ПРИТИСКА И ЦЕВИ И ДЕЛОВИ ЦЕВИ (ЦЕВИ ХПВ-А, ТУРБОПУЊАЧА) ЗА АУТОБУСЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) КПД-110/15

Позив

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

24.08.2015 до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ЛИЦЕНЦИРАЊЕ АНТИВИРУСНОГ ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије) ВНУ-184/15

Обавештење о покретању поступка

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - OBLAK TEHNOLOGIJE

24.08.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Тахограф и делови тахографа - по партијама (назив и шифра из општег ре чника 38561110 - Тахометри) ВНД-214/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

21.08.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ОДМАШЋИВАЧ ЗА ЧЕЛИЧНЕ ДЕЛОВЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 39831220 Средства за одстрањивање масноће) ВНД-185/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација

Појашњење 3

Обавештење о закљученом уговору - MAGINUS

21.08.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СТАНДАРДНА И НЕСТАНДАРДНА РОБА - завртњеви, навртке, подлошке, сегери, расцепке, заковице - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44530000 - Вијци) КПД-191/15

Позив

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ANDRIĆ R&M

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - PODGORAC-METAL

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - MARKANT

20.08.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Сноп кабловски за аутобусе – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора - 34320000) ВНД-155/15

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ФАРБЕ, ФАРБАРСКИ ПРИБОР И МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 44800000 - Боје, лакови и смоле) ВНД-174/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - B2M

20.08.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА АУТОГАРАЖЕ У КОМПЛЕКСУ ДОРЋОЛ (ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ТРОЛЕЈБУСА) (назив и ознака из општег речника набавке: 45331100 - Радови на инсталацији централног грејања) ВНР-177/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - VISMONT

19.08.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт вучних мотора и електромотора – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50532100 - Услуге поправке и одржавања електромотора) ВНУ-131/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и измена 1 конкурснe документацијe

Обавештење о закљученом уговору

17.08.2015. до 09.30h

ДЕЛОВИ МОТОРА ЗА АУТОБУСЕ (БЛОК И ГЛАВА МОТОРА СА ДЕЛОВИМА, ЗАМАЈАЦ, ЛАТЕРНА, ДЕЛОВИ РАЗВОДА ГОРИВА ...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 – Делови за моторе) КПД-175/15

Измена позива

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - RAPIDEX TRADE

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

Обавештење о закљученом уговору - PATRIMONS

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

14.08.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПУМПЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА ЗА АУТОБУСЕ И ДЕЛОВЕ ПУМПИ ВИСОКОГ ПРИТИСКА ЗА ИСТЕ - по партијама (назив и ознака из опш тег речника набавке: 34312000 Делови за моторе) КПД-193/15

Позив

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

14.08.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: ЗАМЕНА ПАРНИХ КОТЛОВА У СП "ЗЕМУН"(назив и ознака из општег речника набавке: 45331110 - Радови на инсталацији котлова) VNR-167/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - VLADEX

14.08.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЦРЕВА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ, ТРАМВАЈЕ, АЛАТЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44165100 - Црева) ВНД-129/15

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурснe документацијe

Обавештење о продужењу рока

Измена 1 конкурснe документацијe

Измена 2 конкурснe документацијe

Обавештење о продужењу рока

Измена 2 конкурснe документацијe

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - TMB KOMERC

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - EVROKOMERC

Обавештење о закљученом уговору - PRIMA HOSE

14.08.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови : Делимична замена спољне водовод не мреже у Депоу “Сава” (назив и ознака из општег речника набавке: 45332200 - Радови на инсталацији водоводних цеви) VNR-170/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

13.08.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ ХИДРОМОТОРА И ХИДРОПУМПИ ВОЗИЛА- ПОПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке:50100000 - Услуге поправки, одржавања исродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-171/15

Позив

Конкурсна документација

13.08.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ЕЛЕКТРООПРЕМА ОБЈЕКАТА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44300000 – Каблови, жице и сродни производи) КПД-172/15

Позив

Измена позива

Измена конкурснe документацијe

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - AKTIV 2000

Обавештење о закљученом уговору - UNIPROM

13.08.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови мотора CUMMINS - ЦНГ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34310000 - Мотори и делови мотора) ВНД-154/15

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - ERBO MONTE

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44110000 Грађевински материјали) ВНД-178/15

Обавештење о покретању поступка

Обавештење о обустави поступка

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Доњи подстрој, обртно постоље,руда за вучу трамваја - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631200 – Одбојници и вучни уређаји) ВНД-137/15

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Замена лежајева на Шкодиним моторима ML 3450K-4 ВНУ-166/15

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Резервоари горива, пумпе за гориво и заптивачи за резервоаре и пумпе - по партијама ВНД-162/15

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - TURBO ZR

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - ЗАЧИНИ И ДОДАЦИ ЈЕЛИМА ВНД-165/15

Обавештење о обустави поступка

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - РЕЗЕРВОАРИ ГОРИВА, ПУМПЕ ЗА ГОРИВО И ЗАПТИВАЧИ ЗА РЕЗЕРВОАРЕ И ПУМПЕ - по партијама, ВНД - 163/15 (назив и ознака из општег речника набавке: 3431200 Делови за моторе) ВНД-163/15

Обавештење о покретању поступка

Обавештење о обустави поступка

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови одузимача струје тролејбуса и трамваја - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31161000 - Делови електромотора и генератора) ВНД-135/15
Напомена: Заинтересовани понуђачи могу преузети цртеже на USB-меморији, уз претходни захтев на е-маил: natasa.popovic@gsp.co.rs

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

12.08.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Тахограф и делови тахографа - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 38561110 - Тахометри) ВНД-157/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и одлука

11.08.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ремење клинасто и пљоснато - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312100 - Ремени вентилатора) ВНД-147/15

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Обавештење о обустави поступка и одлука

10.08.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Сервисирање и поправка клима уређаја на трамвајима URBOS 3 (CAF), (назив и ознака из општег речника набавке: 50730000 - Услуге поправке и одржавања расхладних група) ВНУ-107/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - KLIMA-TEHNIKA

06.08.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправке и баждарење апарата и уређаја (мерних алата и уређаја, сигурносних вентила, пнеуматске инсталације, ручних алата,...) уређаја за технички преглед аутобуса и тролејбуса и уређаја за мерење силе кочења трамваја – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50411000 – Услуге и поправкеи одржавање мерних апарата) ВНУ-132/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - MARINKOVIĆ - HOFMANN

Обавештење о закљученом уговору - MERNOKOR

Обавештење о закљученом уговору - PRO TENT

Обавештење о закљученом уговору - MIS SISTEM

05.08.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за механизацију (виљушкаре, глачалице, карете, косилице...) и делови за теретна возила – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42415000 Виљушкари, радна возила, вучна возила на перонима железничких возила) ВНД-149/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - INDUSTRIJSKA OPREMA

05.08.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Вучни мотори и делови вучних мотора - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 16730000 - Вучни мотори) ВНД-148/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Измењена конкурсна документација

Измена 1 конкурснe документацијe

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

04.08.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КОЧНЕ ОБЛОГЕ И КОЧНЕ ПЛОЧИЦЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-168/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измена 1 конкурснe документацијe

Појашњење 2

Обавештење о закљученом уговору - AUTO COBEST PRODUKT

03.08.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: АМОРТИЗЕРИ ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ОСТАЛА ВОЗИЛА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-150/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - FABRIKA AMORTIZERA TEAM

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

03.08.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Машина за обраду кочних добоша, 1 ком. и мобилна машина за обраду кочних дискова, 4 ком. - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 42620000 - Стругови, машине алатке за бушење и глодање) ВНД-126/15

Позив

Конкурсна документација

Објашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - ELTEC

31.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КРОВНИ ЛУФТЕРИ ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-151/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - INTER BELA

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

30.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоелектрике за аутобусе,тролејбусе, трамваје, путничка,теретна и доставна возила – по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 Електричне компоненте) КПД-169/15

Позив

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - KMS

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - STEVČEVIĆ

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

29.07.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт делова аутоматског мењача VOITH, ALLISON, ZF - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116300 - Услуге поправке и одржавања мењача возила) ВНУ-140/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - EVROKOMERC

29.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Карданска вратила за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) ВНУ-143/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Појашњење 3

Обавештење о закљученом уговору - FKL

Обавештење о закљученом уговору - SRBOAUTO

28.07.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Асфалтирање паркинг простора у СП Нови Београд (назив и ознака из општег речника набавке: 45400000 - Завршни грађевински радови) ВНР-144/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Појашњење 2 и 3

Обавештење о закљученом уговору - BEOOPERATIVA

28.07.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Висковентилатори за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39714100 - Вентилатори) ВНУ-146/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - TURBO SERVIS

Обавештење о закљученом уговору - INTER BELA

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - HEMOPRODUKT DOO

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - B2M

28.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: Куповина алата за замену лежајева на Шкодиним моторима МЛ 3450К-4 и лежајева на Шкодиним моторима ML 3450K-4 – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42611000 - Специјалне машине алатке и 44442000 - Ваљкасти лежајеви ) ВНУ-130/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

27.07.2015. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ КОНТАКТА КОНТРОЛЕРА ТРАМВАЈА DUWAG И КОНТАКТА ПОКРЕТНОГ МАКСИМАЛНОГ ПРЕКИДАЧА 32100S - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-128/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - MINEL GENERAL ELECTRIC

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

27.07.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови кочног система за трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34600000 – Железничке и трамвајске локомотиве и шинска возила и припадајући делови) ВНД-134/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - MARKANT

Обавештење о закљученом уговору - MINEL

27.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Шелне, спојнице брзовезујуће, чауре, прикључци, редуцири, цевни наставци - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42131140 - Редукцијски вентили, повратни вентили, сигурносни вентили) ВНД-127/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

24.07.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕЦИКЛИРАНИ ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине) ВНД-100/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Разјашњење 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - RIBBON-CMS

Одлука о додели уговора

24.07.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пројектовање и израда коморе за лакирање електромотора у ЕТР-у (назив и ознака из општег речника набавке: 33182230 - Коморе) ВНД-139/15

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Обавештење о обустави поступка

24.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ГРАФИТНЕ ЧЕТКИЦЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА, ПЛЕТЕНИЦЕ, ДЕЛОВИ УЗЕМЉЕЊА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 31161000 - Делови електромотора и генератора) ВНД-133/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Појашњење 1

Измена 1 конкурсне документације

Измена 1 конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока

Појашњење 2

Појашњење 3

Обавештење о закљученом уговору - MINEL, RANEX

24.07.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Обртно постоље за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-102/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

23.07.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: КАСКО ОСИГУРАЊЕ 30 АУТОБУСА (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНД-142/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - DUNAV OSIGURANJE

23.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Мех ваздушног јастука за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Заптивачи) ВНД-141/15

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - ПУМПЕ И ГЛАВЕ УПРАВЉАЧА ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ, РЕЗЕРВОАРИ И ЗАПТИВКЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 34327000 - Управљачки волани, стубови и кутије управљачког механизма) ВНД-160/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - INTER BELA

17.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт показивача правца - дисплеј, електроника - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - услуге по правке електричног система) ВНД-105/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и одлука

15.07.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 39224300 - Метле, четке и други производи за чишћење домаћинства) ВНД-121/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - B2M

15.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ЛИЦЕНЦИРАЊЕ АНТИВИРУСНОГ ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 – Одржавање софтвера за информационе технологије) ВНУ-96/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

14.07.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КОЧНЕ ПОЛУГЕ - АУТОМАТСКЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-99/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1 и измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору - METALRAD

Обавештење о обустави поступка и одлука

13.07.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ КОМПРЕСОРА ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ - по партијама ( назив и ознака из општег речника набавке : 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-115/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација

Појашњење 3

Појашњење 4

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

13.07.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: БРАНИЦИ ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-119/15

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена 1 конкурсне документације

Допис

Измена 2 конкурсне документације

Допис 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

13.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кочне чељусти и резервни делови кочне чељусти – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000-Кочнице и делови кочница) КПД-158/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - METALRAD

09.07.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: БРАВИЦЕ И ОКОВСКИ ДЕЛОВИ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44110000 - Грађевински материјали) ВНД-117/15

Позив

Конкурсна документација са цртежом

Појашњење 1

Појашњење 2

Појашњење 3

Обавештење о закљученом уговору

08.07.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Споне и делови спона за аутобусе и тролејбусе - по партијама( назив и ознака из општег речника набавке : 34327000 - управљачки волани, стубови и кутије управљачког механизма) ВНД-118/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ANDRIĆ R&M

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - INTER BELA

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

08.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Електроника за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31710000 - Електронска опрема) ВНД-156/15

Обавештење о покретању поступка

Позив и конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

07.07.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хармонике за аутобусе, тролејбусе и трамваје – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-112/15

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Разјашњење 2

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - ADVERTOUT

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

06.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови пнеуматске инсталације за врата приколице B3 и В4 и делови ваздушне инсталације трамваја DUWAG – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 4213310 - Системи за довод ваздуха) ВНД-116/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

01.07.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Челични полупроизводи и обојени метали - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44163000 - Цеви и арматура; 44173000 - Трака; 44331000 - Шипке) ВНД-136/15

Обавештење о покретању поступка

Позив и конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и одлука

Одлука о додели уговора и одлука

Обавештење о закљученом уговору - NBA COMMERCE

30.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39830000 - Производи за чишћење) ВНД-103/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

29.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Замена лежајева на Шкодиним моторима ML 3450K-4 (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-108/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока

Обавештење о обустави поступка

29.06.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина техничких гасова у челичној амбалажи - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 24110000 - Индустријски гасови) ВНД-104/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

29.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Добра: ДОЊИ ПОДСТРОЈ, ОБРТНО ПОСТОЉЕ, РУДА ЗА ВУЧУ ТРАМВАЈА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34631200 - Одбојници и вучни уређаји) ВНД-138/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - FA TEAM

29.06.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт лежаја окретнице обртног постоља за трамвај DUWAG – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ВНУ-97/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација са цртежима

Обавештење о закљученом уговору - FKL

26.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44110000 - Грађевински материјали) ВНД-106/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - PROFITEX

Обавештење о закљученом уговору - B2M

26.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ИСПОРУКА И УГРАДЊА КОМПРЕСОРА У ДЕПОУ „САВА“, 1 КОМ. (назив и ознака из општег речника набавке: 42123000 - Компресори) ВНД-61/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2, Појашњење 3

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 4

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација 3

Обавештење о закљученом уговору - UNIVERSE

24.06.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за отклањање узрока електризирања возила – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) ВНД-80/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

24.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ОПРЕМА ЗА ВОЗИЛА (УЖЕ, ОБУЈМИЦА, УРЕЂАЈ ЗА НАВИГАЦИЈУ...) – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34996000 - Опрема за надзор, сигурност или сигнализацију у друмском саобраћају) ВНД-94/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

24.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СПОЉНИ ПНЕУМАТИЦИ ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ (ПНЕУМАТИЦИ ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА- по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34352200 – гуме за аутобусе) ВНД-145/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - CONING

23.06.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација зидова објеката Централног ремонта (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-84/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - FENIKS

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

23.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ВОДООТПОРНИ ШПЕР, ДАСКА, ДРВЕНИ ПОДМЕТАЧИ И КАЈЛА ДРВЕНА (ДАСКА БУКОВА И ЈАСЕНОВА) (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-125/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука

23.06.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт блок мотора за аутобусе (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-88/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

23.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДИГИТАЛНИ УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ПРОФИЛА ТОЧКА (назив и ознака из општег речника набавке: 38126000 - Уређаји за посматрање површине) ВНД-87/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - CENTUM

22.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ГУМЕНИ СЕГМЕНТИ ЗА ТОЧАК ТИПА BOCHUM 54 - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 - Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила) ВНД-44/15

Позив

Конкурсна документација са цртежима

Појашњење 1 и Обавештење о продужењу рока

Измена 2 конкурсне документације

Појашњење 2 и Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору

22.06.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за одржавање путничких возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-89/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - BOGUNOVIC COMPANY

22.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ- Добра: Опрема за централно грејање – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39715210- Опрема за централно грејање) ВНД-122/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - AUTOCOBEST PRODUCT

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - VICONT VEKTOR

19.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЗАПТИВАЧИ И CU ЗАПТИВАЧИ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312500 - Заптивачи) ВНД-85/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

19.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Силен блокови и гумени ослонци за аутобусе и носачи мотора аутобуса - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-58/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измена 1 конкурсне документације

Појашњење 1

Појашњење 2

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

18.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови пнеуматске инсталације за аутобусе и тролејбусе – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42113310 - Системи за довод ваздуха) КПД-98/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 2

Појашњење 3

Обавештење о продужењу рока

Измена позива

Измена 1 конкурсне документације

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - STEVCEVIC

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - METALRAD

18.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЗАЧИНИ И ДОДАЦИ ЈЕЛИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 15870000 - Зачини и зачинска средства) ВНД-76/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

17.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кабловски вод РР44 1х500 мм2 Cu за напајање трамвајске и тролејбуске КМ (назив и ознака из општег речника набавке: 50532400 - Услуге поправке и одржавања опреме за дистрибуцију електричне енергије) ВНД-66/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - МIROCO

16.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови компресора за аутобусе – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-111/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

15.06.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ФЕЛНЕ ТОЧКА ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-83/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - PNEUTECH

15.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Лична заштитна средства (одећа, обућа и опрема) (назив и ознака из општег речника набавке: 18110000 - Радна одећа) ВНД-74/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измена 1 конкурсне документације

Појашњење 2

Измена 2 конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору - ZAŠTITNA RADIONICA ZELJEZNIČAR

15.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: БЕСПЛАТАН ИНТЕРНЕТ У ВОЗИЛИМА (Free WiFi) (назив и ознака из општег речника набавке: 48821000 - Мрежни сервери) ВНД-86/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - TELEKOM SRBIJA

12.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пречистачи горива, уља, ваздуха и улошци за исте - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42913000 - Филтери за уље, бензин и довод ваздуха) ВНД-68/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - DELTA FILTER

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - DELTA FILTER

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о измени поднетог захтева за заштиту права - DELTA FILTER

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - DELTA FILTER

Обавештење о закљученом уговору - ZIT

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

Обавештење о закљученом уговору - RECON

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - DELTA FILTER

Обавештење о закљученом уговору - ZIT

Обавештење о закљученом уговору - ZIT

12.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Овесна опрема трамвајске и тролејбуске контактне мреже - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34946000 - Материјал и делови за изградњу железничких колосека) ВНД-73/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - MINEL GENERAL ELECTRIC

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - Podgorac-Metal

11.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоелектрике за аутобусе, тролејбусе, трамваје, путничка, теретна и доставна возила – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) КПД-109/15

Позив

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - STEVCEVIC

Обавештење о закљученом уговору - AEGO

Обавештење о закљученом уговору - DANSPROM

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - LKV PARTNER

Обавештење о закљученом уговору - KMS

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

10.06.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електромотори за тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31110000 - Електрични мотори) ВНД-72/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

10.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Усисни и издувни систем за аутобусе (цеви, носачи, обујмице, заштитни лимови, заптивачи,...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-71/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору - SWISS TRADE

10.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Гумена и гумено техничка роба - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-70/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

09.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови електроопреме за тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31610000 - Електрична опрема за моторе и возила) ВНД-79/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

09.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Испитивање постојеће електроинсталације и израда главних пројеката реконструкције у СП "Земун" (назив и ознака из општег речника набавке: 71320000 - Услуге техничког пројектовања) ВНУ-78/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - ETG INŽENJERING

08.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови осовина за аутобусе IK, FAP, MERCEDES и MAN, делови ZF осовина и делови диференцијала за аутобусе – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) КПД-101/15

Позив

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка - SDT GROUP

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка - BANSEK TRADE

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка - BEST AUTO

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка - METALCOOP PRODUK

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка - AGROMARKET

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

08.06.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за управљачке ормане поставних справа трамвајских скретница типа SIEMENS WS90Е-АК4 - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34944000 - Грејачи скретница) ВНД-50/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - MIKRO PRINC

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - SIEMENS

05.06.2015 до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕЗЕРВОАРИ ГОРИВА, ПУМПЕ ЗА ГОРИВО И ЗАПТИВАЧИ ЗА РЕЗЕРВОАРЕ И ПУМПЕ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 3431200 - Делови за моторе) ВНД-69/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

05.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кочне чељусти и резервни делови кочне чељусти – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) КПД-90/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Измена 1 конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка

Обавештење о закљученом уговору у II фази квалификационог поступка

04.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пумпе и главе управљача за аутобусе и тролејбусе, резервоари и заптивке - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34327000 - Управљачки волани, стубови и кутије управљачког механизма) ВНД-65/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - BEST AUTO

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о усвајању захтева за заштиту права

03.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кочни добоши и дискови за аутобусе и тролејбусе – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-39/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2

Обавештење о продужењу рока

Измена 1 конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

Обавештење о закљученом уговору

02.06.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Вод контактни тролни Ri-100мм2 (назив и ознака из општег речника набавке: 44322100 - Кабловски водови) ВНД-59/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - SIMENS

02.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Турбопуњачи и резервни делови за репарацију турбопуњача – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-63/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - TURBOSERVIS

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

02.06.2015 до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕМЕНИЦЕ И ЗАТЕЗАЧИ РЕМЕНИЦА ЗА АУТОБУСЕ И ДЕЛОВИ ЗА МОНТАЖУ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за монтажу) ВНД-54/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 3

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

Обавештење о закљученом уговору - PODGORAC METAL

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

01.06.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови осовинског склопа трамваја без редуктора – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 – Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила...) ВНД-62/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измена 1 конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

01.06.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Тахограф и делови тахографа (назив и ознака из општег речника набавке: 38561110 - Тахометри) ВНД-120/15

Обавештење о покретању поступка

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - DIPEM

01.06.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опруге за аутобусе, тролејбусе и трамваје – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44550000 - Опруге) ВНД-57/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Измена 1 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

01.06.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хидромотори, хидропумпе, вентили и делови – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42121400 - Хидраулични погонски мотори) ВНД-64/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - SDT GROUP

Обавештење о закљученом уговору - 2M TIM

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

29.05.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пумпе високог притиска за аутобусе и делови пумпи високог притиска за исте – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) КПД-82/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

29.05.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови брисача за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-55/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација 2

Измењена конкурсна документација 3

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

29.05.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Тахограф и делови тахографа (назив и ознака из општег речника набавке: 38561110 - Тахографи) ВНД-95/15

Обавештење о покретању поступка

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

27.05.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Челични полупроизводи и обојени метали – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44163000 - Цеви и арматура; 44173000 - Трака; 44331000 - Шипке) ВНД-45/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - PROFITEX

Обавештење о закљученом уговору - INTERSTEEL

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - NEOTEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - METALING

27.05.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Штампани обрасци – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 30192000 - Канцеларијски материјал) ВНД-56/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - GRAFOKARTON

26.05.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за одржавање и оправку пнеуматика – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-77/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - PNEUTECH

25.05.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Сноп кабловски за аутобусе – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-33/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 са конкурсном документацијом

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

25.05.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоелектрике за аутобусе, тролејбусе, трамваје, путничка, теретна и доставна возила – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) КПД-81/15

Позив

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

Обавештење о закљученом уговору - DANSPROM

Обавештење о закљученом уговору - LKV PARTNER

Обавештење о закљученом уговору - STEVČEVIĆ CO

Обавештење о закљученом уговору - SDT GROUP

18.05.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Контакти и клеме за трамваје и тролејбусе и сервоконтролер - ролница, ВН прекидача сервоконтролера ЗИУ, ТРОЛЗА, БЕЛ. - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34940000 - Опрема за саобраћај на железничким пругама) ВНД-36/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Измена конкурсне документације 1

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2

Обавештење о закљученом уговору - ЕНИПИНВЕСТ

Обавештење о закљученом уговору - MINEL GENERAL ELECTRIC

Обавештење о закљученом уговору - RANEX

14.05.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПОКЛОПЦИ, ЗАТЕЗАЧИ ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44618340 - Поклопци) ВНД-41/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Појашњење 1

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2 и Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

13.05.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ВОДООТПОРНИ ШПЕР, ДАСКА, ДРВЕНИ ПОДМЕТАЧИ И КАЈЛА ДРВЕНА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-49/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - SRBIJASUME

13.05.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови осовинског склопа трамваја са редуктором – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 - Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских вози...) ВНД-29/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Појашњење 1, Измена 1 конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору

12.05.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електроника за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31710000 - Електронска опрема) ВНД-51/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

12.05.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: УЛТРАБРЗИ ПРЕКИДАЧ, КОНТАКТ УЛТРАБРЗОГ ПРЕКИДАЧА, ГРЕЈАЧ ТРАМВАЈСКЕ СКРЕТНИЦЕ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31212000 - Прекидачи снаге) ВНД-47/15

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Појашњење 1, Појашњење 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

12.05.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Тахограф и делови тахографа - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 38561110 - Тахометри) ВНД-48/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - STEVCEVIC

11.05.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ОСОВИНА И ОСЛАЊАЊА ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 - Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских вози...) ВНД-30/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - AGROMARKET

11.05.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови мотора за аутобусе (блок и глава мотора са деловима, замајац, латерна, делови развода горива...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) КПД-60/15

Позив

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

08.05.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови мотора CUMMINS - ЦНГ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34310000 - Мотори и делови мотора) ВНД-31/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - IKATERM

Обавештење о закљученом уговору - SERBOMONTE

Обавештење о закљученом уговору - ЕНИПИНВЕСТ

06.05.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Израда главног пројекта реконструкције канализационе мреже објекта у Булевару Деспота Стефана бр. 99 – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 71320000 - Услуге техничког пројекта) ВНУ-34/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Обавештење о закљученом уговору - STIM GRADNJA

06.05.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Вентилатори за тролејбусе – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39714100 - Вентилатори) ВНД-35/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о закљученом уговору - MIKRO PRINC

05.05.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Доњи подстрој, обртно постоље, руда за вучу трамваја – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631200 - Одбојници и вучни уређаји) ВНД-32/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

05.05.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за централно грејање – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39715210 - Опрема за централно грејање) ВНД-27/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - PROFITEX

30.04.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Акумулатори за аутобусе, тролејбусе и трамваје и остала возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31431000 - Оловни акумулатори) ВНД-28/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2, Појашњење 3, Појашњење 4

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - COMEL

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

Обавештење о закљученом уговору - HARLEKIN

Обавештење о закљученом уговору - PD COMEL

Обавештење о наставку активности

Обавештење о закљученом уговору - PLATTNER

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - COMEL

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

29.04.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Мех ваздушног јастука за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Заптивачи) ВНД-26/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Одлука о додели уговора - BREM GROUP

28.04.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Семеринзи за аутобусе, тролејбусе, трамваје и остала возила и машине и уређаје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312500 - Заптивачи) ВНД-25/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - AGROMARKET

Обавештење о закљученом уговору - CONING

Обавештење о закљученом уговору - CONING

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

27.04.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Полагање енергетских каблова PP44 1x500mm2 Cu за напајање трамвајске и тролејбуске КМ (назив и ознака из општег речника набавке: 45231400 - Радови на изградњи електроенергетских водова) ВНР-19/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 2, Појашњење 3, Појашњење 4

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 5

Обавештење о закљученом уговору - ELEKTROIZGRADNJA

16.04.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Осовине и делови: Делови осовина за аутобусе IK, FAP, Mercedes и MAN, ZF, Делови осовина за тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34321100 - Осовине) ВНД-43/15

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 1

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Одлука

15.04.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина природног гаса за грејање (назив и ознака из општег речника набавке: 09123000 - Природни гас) ВНД-21/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација 3

Обавештење о обустави поступка

15.04.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Техничке контроле пројеката изведеног стања објеката - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 71300000 - Техничке услуге) ВНУ-22/15

Позив

Конкурсна документација

Измењен позив

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 3

Обавештење о закљученом уговору - BAŠ ĆELING

15.04.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Стакла и огледала за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-23/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2

Измењена конкурсна документација

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 3, Појашњење 4, Појашњење 5

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - INDUSTRIJA STAKLA PANČEVO

Одлука о додели уговора

14.04.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Услуге мобилне телефоније (назив и ознака из општег речника набавке: 64212000 - Услуге мобилне телефоније) ВНУ-15/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2, Појашњење 3

Измена конкурсне документације 2

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 4

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 5 и Измена конкурсне документације 3

Измењена конкурсна документација 3

Обавештење о закљученом уговору - TELEKOM SRBIJA

09.04.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Нови нископодни соло аутобус путем финансијског лизинга - 30 ком. (назив и ознака из општег речника набавке: 34121400 - Нископодни аутобуси) ВНД-18/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 2, Појашњење 3

Измењена конкурсна документација 3

Појашњење 4, Појашњење 5

Обавештење о закљученом уговору о испоруци предмета лизинга

Обавештење о закљученом уговору - UniCredit Leasing Srbija

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

09.04.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Каско осигурање 10 комбија за превоз особа са инвалидитетом 8+1 седишта + 4 места за инвалидска колица (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-20/15

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - DUNAV OSIGURANJE

06.04.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за одржавање и оправку пнеуматика (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-17/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

06.04.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ресетификација ИСО стандарда (QMS и EMS) (назив и ознака из општег речника набавке: 72250000 - Системске услуге и услуге подршке) ВНУ-04/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Обавештење о закљученом уговору - TMS CEE

03.04.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови горива мотора - инсталација ниског и високог притиска и цеви и делове цеви (цеви ХПВ-а, турбопуњача) за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) КПД-06/15

Позив

Конкурсна документација

Јавни позив за ажурирање листе кандидата

Конкурсна документација за ажурирање листе кандидата

18.03.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пумпе високог притиска за аутобусе и делове пумпи високог притиска за исте - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) КПД-11/15

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о признавању квалификације

Конкурсна документација - ажурирање листе

Обавештење о признавању квалификације 2

Конкурсна документација - ажурирање листе 2

17.03.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Каско осигурање 32 аутобуса марке IK 218 M (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-02/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

09.03.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови трамваја CAF – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34630000 - делови железничких или трамвајских локомотива или шинских возила, опрема за контролу железничког саобраћаја) ВНД-185/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2, Појашњење 3, Појашњење 4

Измењена конкурсна документација

Појашњење 5, Појашњење 6

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 7 и Измена 2 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација 2

Цртежи

Појашњење 8, Појашњење 9, Појашњење 10, Појашњење 11

Измена 2 конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока 2

Измена 3 конкурсне документације

Цртежи 2

Обавештење о продужењу рока 3 и Појашњење 12 и Измена 4 конкурсне документације

Измена 4 конкурсне документације

Цртежи 3

Обавештење о продужењу рока 4 и Појашњење 13 и Измена 5 конкурсне документације

Измена 5 конкурсне документације

Цртежи 4

Појашњење 14

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - KLIMA TEHNIKA, GANGES

Обавештење о закљученом уговору - CENTUM

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - MINEL GENERAL

Обавештење о закљученом уговору - RANEX

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - RANEX

Обавештење о закљученом уговору - MINEL GENERAL ELECTRIC

09.03.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ЛИЦЕНЦИРАЊЕ MICROSOFT ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА (назив и ознака из општег речника набавке: 48600000 - Програмски пакет за базе података и оперативни програмски пакет) ВНУ-01/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - INFORMATIKA

02.03.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Усисни и издувни систем за аутобусе (цеви, носачи, обујмице, заштитни лимови, заптивачи,...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-253/15

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - "TURBO"ZR

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт показивача правца - дисплеј, електроника - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - услуге по правке електричног система) ВНУ-181/15

Обавештење о закљученом уговору - NOVATRONIK

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ КОМПРЕСОРА ЗА АУТОБУСЕ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) КПД-186/15

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - AGROMARKET

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ОБРТНО ПОСТОЉЕ ЗА АУТОБУСЕ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Kаросерије за аутобусе) ВНД-226/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о обустави поступка

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови електроопреме за тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31610000 - Електрична опрема за моторе и возила) ВНД-161/15

Обавештење о покретању поступка

Обавештење о обустави поступка

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Гумена и гумено техничка роба - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-152/15

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електроматеријал и електроопрема објеката - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44300000 - Каблови, жице и сродни производи) ВНД-67/15

Обавештење о обустави поступка и Одлука

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електроника за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31710000 - Електронска опрема) ВНД-114/15

Обавештење о покретању поступка

Обавештење о обустави поступка

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СЕМЕРИНЗИ ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ, ТРАМВАЈЕ И ОСТАЛА ВОЗИЛА И МАШИНЕ И УРЕЂАЈЕ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312500 - Заптивачи) ВНД-113/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - ПО ПАРТИЈАМА (шифра и назив из општег речника: 44800000 - Боје, лакови и смоле) (члан 36.1.1. ЗЈН) ВНД-53/15

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора и Обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - MAGNAT

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина природног гаса за грејање (члан 35.1.1. ЗЈН). ВНД-91/15

Обавештење о закљученом уговору - SRBIJAGAS

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Стакла и огледала за аутобусе, тролејбусе и трамваје – по партијама (члан 35.1.1. ЗЈН). ВНД-92/15

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - INDUSTRIJA STAKLA PANČEVO

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ФАРБЕ, ФАРБАРСКИ ПРИБОР И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ – ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 44800000 - Боје, лакови и смоле) ВНД-52/15

Обавештење о обустави поступка након спроведеног преговарачког поступка

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ФАРБЕ, ФАРБАРСКИ ПРИБОР И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ – ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 44800000 - Боје, лакови и смоле) ВНД-40/15

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - B2M

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Осовине и делови: Делови осовина за аутобусе IK, FAP, Mercedes и MAN, ZF, Делови осовина за тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34321100 - Осовине) ВНД-42/15

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOL

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Стакла и огледала за аутобусе, тролејбусе и трамваје – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-75/15

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Одлука о исправци одлуке

Обавештење о закљученом уговору - ALEMANI TRADE

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ – ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 44800000 - Боје, лакови и смоле) ВНД-46/15

Одлука

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - B2M

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Компресори и делови компресора аутобуса и тролејбуса и турбопуњачи и резервни делови за репарацију турбо пуњача - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-37/15

Одлука

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - TURBOSERVIS

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Компресори и делови компресора аутобуса и тролејбуса и турбопуњачи и резервни делови за репарацију турбо пуњача - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-38/15

Одлука

Обавештење о обустави поступка

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина и испорука и пуњење возила компримованим природним гасом (назив и ознака из општег речника набавке: 09123000 - Природни гас) ВНД-24/15

Обавештење о закљученом уговору - KRYOGAS

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA 2

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КОЧНЕ ОБЛОГЕ И КОЧНЕ ПЛОЧИЦЕ - по партијама (ГАРНИТУРЕ ДИСК ПЛОЧИЦА ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ) (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-16/15

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - VICONT

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина трамвајских скретница, укрштаја и дилатационих справа (преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда - члан 35.1.1. ZJN)) ВНД-03/15

Обавештење о закљученом уговору - VOSSLOH MIN SKRETNICE

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Уређаји за опрему радионица – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42410000 - Опрема за дизање и руковање теретом) ВНД-301/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

27.02.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Графитне четкице и делови одузимача струје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31161000 - делови електромотора и генератора) ВНД-151/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2, Појашњење 3

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о одбацивању захтева за заштиту права

Појашњење 4, Појашњење 5

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Цртежи уз конкурсну документацију

Појашњење 6

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору

27.02.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Осовине и делови: Делови осовина за аутобусе IK, FAP, Mercedes и MAN, ZF, Делови осовина за тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34321100 - Осовине) ВНД-300/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 1, Појашњење 2

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење 3 и Измена конкурсне документације 2

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 4, Појашњење 5

Обавештење о продужењу рока 2

Појашњење 4 и Измена конкурсне документације 3

Измењена конкурсна документација 3

Појашњење 7

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - BEST AUTO

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - AGROMARKET

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

25.02.2015. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Алати (електрични, мерни, пнеуматски, ручни, резни и специјални алати за поправку аутобуса, тролејбуса и трамваја) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42650000 - Пнеуматски ручни алати или алати на ручни погон) ВНД-285/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Измењена конкурсна документација

Разјашњење 2, Измена 1 и Разјашњење 3 (1. део), Измена 1 и Разјашњење 3 (2. део), Разјашњење 4, Разјашњење 5, Разјашњење 6

Обавештење о продужењу рока

Измена 2 конкурсне документације (I део)

Измена 2 конкурсне документације (II део)

Разјашњење 7, Разјашњење 8, Разјашњење 9, Разјашњење 10, Разјашњење 11, Разјашњење 12

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о обустави поступка, Одлука и Исправка

Обавештење о закљученом уговору - ECOMEX

Обавештење о закљученом уговору - MICOM

Обавештење о закљученом уговору - DEMAX

Обавештење о закљученом уговору - WURTH

Обавештење о закљученом уговору - MAGNAT

Обавештење о закљученом уговору - ELTEC

Обавештење о закљученом уговору - ENEL

Обавештење о закљученом уговору - STRIDON GROUP

Обавештење о закљученом уговору - MIXICOM

Обавештење о закљученом уговору - MIKRO PRINC

23.02.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Процена вредности некретнина, постројења, опреме и капитала ЈКП ГСП "Београд" (назив и ознака из општег речника набавке: 71241000 - Студије изводљивости, саветодавне услуге, анализа) ВНУ-295/14

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурсне документације

Разјашњење 1, Разјашњење 2

Обавештење о продужењу рока

Измена 1 конкурсне документације са комплетно измењеном конкурсном документацијом

Обавештење о закљученом уговору - Institut za ekonomska instraživanja

20.02.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електроматеријал и електроопрема објеката - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44300000 - Каблови, жице и сродни производи) ВНД-283/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2, Појашњење 3, Појашњење 4

Измена 1 конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 6

Измена 2 конкурсне документације

Појашњење 5, Појашњење 7, Појашњење 8, Појашњење 9, Појашњење 10, Појашњење 11

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - IIS

Обавештење о закљученом уговору - ELEKTRA SISTEM

Обавештење о закљученом уговору - ELECOM SISTEM

Обавештење о закљученом уговору - AKTIV 2000

Обавештење о закљученом уговору - SOMBORELEKTRO

Обавештење о закљученом уговору - MIKRO PRINC

19.02.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Гумена и гумено техничка роба и Силен блокови, Амортизери за аутобусе и тролејбусе, Фелне точка и вентил пнеуматика - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-237/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о продужењу рока

Измена позива

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

19.02.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Генерални ремонт 33 аутобуса Мерцедес Бенз 0345 С - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50113100 - Услуге поправке аутобуса) ВНУ-304/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Измена конкурсне документације 2

Измењена конкурсна документација 2

Слика 1, Слика 2, Слика 3, Слика 4, Слика 5

Појашњење 2 и Измена конкурсне документације 3

Измењена конкурсна документација 3

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 3 и Измена конкурсне документације 4

Измењена конкурсна документација 4

Појашњење 4 и Измена конкурсне документације 5

Измењена конкурсна документација 5

Обавештење о закљученом уговору - IKARBUS

18.02.2015. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Испитивање и одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара у ГСП Београд – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме) ВНУ-299/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2, Појашњење 3, Појашњење 4

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору

18.02.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Обруч точка "BOHUM" TMK KT4 и DÜWAG Be4/6 - 48 комада (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-296/14
18.02.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Куповина машине за обраду кочионих добоша, 1 ком. (назив и ознака из општег речника набавке: 42620000 - Стругови, машине алатке за бушење и глодање) ВНУ-100/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Одлука

18.02.2015. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Маст за подмазивање шина и маст за подмазивање скретница (назив и ознака из општег речника набавке: 09210000 - Препарати за подмазивање) ВНД-282/14
13.02.2015. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРВА ПОМОЋ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 33141623 - Кутије за прву помоћ) ВНД-288/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - JUGOLEK-FM

Обавештење о обустави поступка

13.02.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина странице тролне (назив и ознака из општег речника набавке: 31161000 - Делови електромотора и генератора) ВНД-298/14
13.02.2015. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Материјал за одржавање објеката: Грађевинско-молерски и фарбарски, водоводни, бравице и оковски матријал - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44110000 - Грађевински материјали) ВНД-290/14
12.02.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка показивача правца - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуга поправке електричног система) ВНУ-202/14
12.02.2015. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина природног гаса (назив и ознака из општег речника набавке: 09123000 - Природни гас) ВНД-286/14
12.02.2015. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, НАЛЕПНИЦЕ, ВРЕЋЕ PVC 820/380... - по партијама (РАЗНЕ ФОЛИЈЕ, РАЗНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР, ПРИБОР ЗА ПЕЧАТЕ, ТОНЕРИ И КЕРТРИЏИ) (назив и ознака из општег речника набавке: 30192000 - Канцеларијски материјал) ВНД-239/14
11.02.2015. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Компресори и делови компресора аутобуса и тролејбуса и турбопуњачи и резервни делови за репарацију турбо пуњача - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-241/14
11.02.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Фарбе и фарбарски прибор, лепак, спреј, гит, ... - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44800000 - Боје, лакови, смоле) ВНД-297/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измена 1 конкурсне документације

Измена 2 конкурсне документације

Појашњење 2

Појашњење 3

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - Alta

Обавештење о закљученом уговору - B2M

Обавештење о закљученом уговору - Oniks

Обавештење о закљученом уговору - Srma

Обавештење о закљученом уговору - Wurth

Обавештење о закљученом уговору - FAM

Обавештење о закљученом уговору - ROMA COMPANY

Обавештење о закљученом уговору - MAGNAT

10.02.2015. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Уља и мазива - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 09211000 - Уља за подмазивање и средства за подмазивање) ВНД-287/14
10.02.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови ентеријера аутобуса, тролејбуса и трамваја, рукохвати, седишта и носачи, прирубнице... - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-253/14
10.02.2015. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови за одржавање путничких возила (LADA, CITROEN, RENAULT, KIA, PEŽO, AUDI, MITSUBISHI, YUGO, WW, FIAT, Z 101) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-303/14
10.02.2015. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт пумпи високог притиска, пумпи расхладне течности, инјектора и PLD-а (назив и ознака из општег речника набавке: 50511100 - Услуге поправке и одржавања пумпи за течност) ВНУ-294/14
10.02.2015. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Вијчана роба: Нестандардна и стандардна - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44531000 - Вијци са навојем) ВНД-305/14
09.02.2015. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПВП са припадајућим деловима: Цеви високог притиска за моторе, ПВП за аутобусе и делови пумпе високог притиска за исте, довод горива мотора бризгаљке - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) ВНД-293/14
06.02.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електронске компоненте и пратећа електро опрема за трамваје и тролејбусе и делови контролера, акцелератора, контактора VN KIEPE апарата и осигурачи трамваја - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34632300 - Електричне инсталације за железницу) ВНД-279/14
06.02.2015. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина и испорука и пуњење возила компримованим природним гасом (назив и ознака из општег речника набавке: 09123000 - Природни гас) ВНД-302/14
06.02.2015. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Развод горива са деловима: клипњача, радилица, замајац, латерна ..., клизни лежај и клизне чауре - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34310000 - Мотор и делови мотора) ВНД-289/14
05.02.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Развод горива мотора са припадајућим деловима: развод горива, глава мотора, вентили, клацкалице, брегаста, пумпа за гориво, резервоар горива - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312400 - Клипови) ВНД-292/14
04.02.2015. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Вучни мотор и делови вучног мотора трамваја и тролејбуса – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31110000 - Електрични мотори) ВНД-248/14
03.02.2015. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Блок мотора са деловима: склопови мотора, блок мотора, подмазивање мотора, резервоари, делови мотора CUMMINS - CNG - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34310000 - Мотори и делови мотора) ВНД-291/14
03.02.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема и алати за одржавање трамваја CAF - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631000 - Делови локомотива или шинских возила) ВНД-256/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 3 и Измена конкурсне документације 2

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - BEL SYSTEMS

Обавештење о закљученом уговору - CENTUM

Обавештење о закљученом уговору - MARINKOVIĆ-HOFMANN

Обавештење о закљученом уговору - MICOM TM INTERNATIONAL

Обавештење о закљученом уговору - MIKROPRINC

02.02.2015. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 30192000 - канцеларијски материјал) ВНД-240/14
02.02.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови ослањања: Мех ваздушног јастука за аутобусе и тролејбусе, носачи мотора аутобуса - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34330000 - Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле) ВНД-234/14
02.02.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина система за видео надзор са уградњом (назив и ознака из општег речника набавке: 32323500 - систем видео надзор) ВНД-181/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1, Разјашњење 2, Разјашњење 3, Разјашњење 4,

Измена 1 и комплетно измењена конкурсна документација

Разјашњење 5, Разјашњење 6, Разјашњење 7, Разјашњење 8,

Измењена конкурсна документација

Разјашњење 9, Разјашњење 10, Разјашњење 11, Разјашњење 12, Разјашњење 13, Разјашњење 14, Разјашњење 15, Разјашњење 16, Разјашњење 17,

Обавештење о продужењу рока

Разјашњење 20, Разјашњење 21

Измењен позив за подношење понуда

Измена 2 и измењена конкурсна документација

Разјашњење 18, Разјашњење 19, Разјашњење 22, Разјашњење 23, Разјашњење 24, Разјашњење 25, Разјашњење 26,

Разјашњење 27, PDF за латиницу - Разјашњење 27

Разјашњење 28, Разјашњење 29, Разјашњење 30, Разјашњење 31, Разјашњење 32, Разјашњење 33, Разјашњење 34

Измена 3 са пречишћеним текстом конкурсне документације

Пречишћен текст конкурсне документације

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о наставку активности

Обавештење о продужењу рока

Разјашњење 35, Разјашњење 36, Разјашњење 37, Разјашњење 38, Разјашњење 39, Разјашњење 40, Разјашњење 41, Разјашњење 42, Разјашњење 43, Разјашњење 44, Разјашњење 45

Разјашњење 46 са конкурсном документацијом

Измена 4 са конкурсном документацијом

Обавештење о продужењу рока 2

Разјашњење 47, Разјашњење 48, Разјашњење 49, Разјашњење 50, Разјашњење 51, Разјашњење 52, Разјашњење 53, Разјашњење 54, Разјашњење 55, Разјашњење 56, Разјашњење 57, Разјашњење 58, Разјашњење 59, Разјашњење 60

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - CCTV CENTAR MASTER

Обавештење о наставку активности

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о наставку даљих активности

Обавештење о закљученом уговору - MACCHINA SECURITY

Обавештење о закљученом уговору - MACCHINA SECURITY DOO

27.01.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Осовине са деловима осовина трамваја (делови осовинског склопа, гумени сегменти за точак Bochum 54) – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 - Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила...) ВНД-268/14
26.01.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка и сервис клипних и вијчаних компресора и поправка и одржавање стругова (назив и ознака из општег речника набавке: 50531300 - Услуге поправке и одржавања комресора) ВНУ-251/14

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка за партију 2

Обавештење о закљученом уговору - LOLA INSTITUT

Обавештење о закљученом уговору - UNIVERSE

26.01.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина и уградња система за аутоматско доливање радних флуида у СП "Земун" (назив и ознака из општег речника набавке: 42993200 - Уређаји за дозирање) ВНД-243/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока 2

Обавештење о закљученом уговору - AUTOSFERA

23.01.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина трамвајских скретница, укрштаја и дилатационих справа (назив и ознака из општег речника набавке: 34946000 - Материјал и делови за изградњу железничких колосека) ВНД-230/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 3

Измењена конкурсна документација 3

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 4, Појашњење 5

Измењена конкурсна документација 4

Обавештење о обустави поступка

23.01.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт вучних мотора и електромотора - по партијама и годишња услуга за магнетизирање полова мот. пилота (назив и ознака из општег речника набавке: 50532100 – Услуге поправке и одржавања електромотора) ВНУ-261/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 3 и Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - ELEKTROREMONT

Обавештење о закљученом уговору - MIKROMOTOR

22.01.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт делова аутоматских мењача VOITH (назив и ознака из општег речника набавке: 50116300 - Услуге поправке и одржавања мењача возила) ВНД-277/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

21.01.2015. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка CNC струга "HEGENSCHEIDT MOBITURN-2" (назив и ознака из општег речника набавке: 50531300 - Услуге поправке и одржавања компресора) ВНУ-250/14

Обавештење о покретању поступка

Обавештење о продужењу рока (енглески/english)

Обавештење о обустави поступка

20.01.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Средства за прање и одржавање хигијене – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 33700000 - Производи за личну негу) ВНД-246/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - B2M

20.01.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Челични полупроизводи и обојени метали – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44163000 - Цеви и арматура, 44173000 – Tрака, 44331000 - Шипке) ВНД-265/14

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALING

19.01.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт "АСС"-а трамваја (назив и ознака из општег речника набавке: 50220000 – Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за железнице и другу опрему) ВНУ-270/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Појашњење 1, Појашњење 2, Појашњење 3

Обавештење о закљученом уговору - MINELVO

19.01.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Суви прах, резервни делови и други потрошни материјал из области заштите од пожара у ГСП Београд - по партијама(назив и ознака из општег речника набавке: 35111200 – Материјал за гашење пожара) ВНД-276/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

16.01.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови за аутобусе у гарантном року - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-238/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Појашњење 3

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Појашњење 4

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

15.01.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за централно грејање – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39715210 – Опрема за централно грејање) ВНД-258/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученим уговорима

15.01.2015. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хладњаци, експанзиони судови, затварачи и цеви инсталације хлађења, саће, грејно тело,... - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312300 - Хладњаци за возила) ВНД-273/14

Обавештење о покретању поступка

Обавештење о обустави поступка

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови механичких мењача ФАМОС 6МС-80, 3Ф С6-85, прага (КАРОСА), квачила и делови квачила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34321200 - Мењачи) ВНД-260/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALRAD

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

14.01.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Гвожђе и бетон - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 - Транспортни бетон, 44331000 - Шипке) ВНД-264/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - PROFITEKS

13.01.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Промотивно маркетиншки материјал - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39294100 - Производи за информисање и промоцију) ВНД-254/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

13.01.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови расхладног система са погонима: Хидромотори, хидропумпе, вентили и делови, Електромагнетне спојнице аутобуса, Висковентилатори за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42121400 - Хидраулични погонски мотори, 39714100 - Вентилатори) КПД-54/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о признавању квалификације у I фази квалификационог поступка

Одлука о признавању квалификације

12.01.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пнеуматици за аутобусе, тролејбусе, путничка и теретна возила (назив и ознака из општег речника набавке : 34352200 - Гуме за аутобусе) ВНД-252/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

09.01.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Аутоелектрика аутобуса, трамваја и тролејбуса - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31610000 - Електрична опрема за моторе и возила) ВНД-247/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

09.01.2015. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт амортизера и квачила и спојница, летва управљача VW LT-35 и CITROEN JUMPER - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-281/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Обавештење о обустави поступка и Одлука

09.01.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Одржавање - поправка уређаја за прање аутобуса четкама, поправка и одржавање машина за прање топлом и хладном водом (опрема за прање возила и делова) (назив и ознака из општег речника набавке: 50531000 - Услуге поправке и одржавања уређаја изузев електричних) ВНУ-249/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

08.01.2015. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт котла у СП "Земун" (назив и ознака из општег речника набавке: 50531100 - Услуге поправке и одржавања котлова) ВНУ-257/14

Позив

Конкурсна документација

Допис

Измењена конкурсна документација

Разјашњење 1

Обавештење о закљученом уговору

08.01.2015. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт делова трамваја (статички претварач SC250 KT4 YUMB, врата кабине KPL CAF, поправка брзиномера на KT-4) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-271/14
06.01.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови за одржавање теретних возила (IVECO, FAP, TAM, возила за механизацију) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-244/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 2

Обавештење о закљученом уговору - PATRIMONS

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

Обавештење о обустави поступка

05.01.2015. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Израда и монтажа платформи за рад на крову тролејбуса (назив и ознака из општег речника набавке: 34951000 - Прилазне платформе) ВНД-242/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2 и Измењена КД

Обавештење о закљученом уговору - SWEET INTEGRAL

05.01.2015. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кoчни систем и делови кочног система: Кочне чељусти и делови, кочне облоге и плочице, кочне полуге - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-284/14
30.12.2014. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Заптивачи и Cu заптивачи - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312500 - Заптивачи) ВНД-235/14

Обавештење о покретању поступка

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

Обавештење о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

29.12.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Лиценцирање осталог пословног софтвера (назив и ознака из општег речника набавке: 72268000 - Услуге набавке софтвера) ВНУ-245/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - NET++

24.12.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ БРИСАЧА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-217/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација 1

Измена 2 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 3 и Измена 3 конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација 3

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

23.12.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Замена фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45421000 - Столарски радови и уградња столарије) ВНР-232/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2, Појашњење 3

Обавештење о продужењу рока, Појашњење 4 и Измена 1 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење 4

Обавештење о продужењу рока 2, Појашњење 5 и Измена 2 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 6, Појашњење 7, Појашњење 8

Обавештење о закљученом уговору - ALUFIKS

22.12.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ревизија и ремонт енергетских трансформатора 10/0,52 KV у исправљачким станицама и 10/0,4 KV у трафо станицама (назив и ознака из општег речника набавке: 50532200 - Услуге поправке и одржавања трансформатора) ВНУ-188/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - ENERGOEL, ENERGOREMONT, ATM

22.12.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка електричне енергије (назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - Електрична енергија) ВНД-224/14

Позив

Позив (енглески/english)

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2 и Измена 1 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација 1

Појашњење 3 и Измена 2 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 4

Појашњење 5 и Измена 3 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација 3

Обавештење о закљученом уговору - EPS

19.12.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Расхладни систем са припадајућим деловима: Пумпе за воду, термостати, Ремење - клинасто и пљоснато, Ременице и затезачи ременица за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312300 - Хладњаци за возила и 34312100 - Ремени вентилатора) ВНД-223/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - CONING

17.12.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови за одржавање путничких возила (LADA, CITROEN, RENAULT, KIA, PEŽO, AUDI, MITSHUBISHI, YUGO, VW, FIAT, Z 101) – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-215/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Допуна појашњења 1

Обавештење о обустави поступка

16.12.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пречистачи горива, уља и ваздуха и улошци за исте - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42913000 - Филтери за уље, бензин и довод ваздуха) ВНД-228/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Конкурсна документација (Word документ)

Измена 1, Разјашњење 2 и комплетно измењена конкурсна документација

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK TRADE

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - DELTA FILTER

Обавештење о закљученом уговору - ZIT

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK

Обавештење о закљученом уговору - ZIT

15.12.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови грејања за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 – Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-227/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

12.12.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Средства против смрзавања (антифриз, течност против смрзавања) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 2496100 - Течности за хладњаке) ВНД-231/14

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурсне документације

Измена 2 конкурсне документације

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору - DELTA MC

Обавештење о закљученом уговору - NIS AD

Обавештење о наставку даљих активности

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

Обавештење о наставку активности

Обавештење о закљученом уговору - PRISTA OIL

11.12.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Исправљачке станице делови, Делови за управљачке ормане поставних справа трам. скрет. типа SIMENS WS90E-AK4, Високонапонски вакуумски прекидач 10KV/1000A, Делови за ултра брзе прекидаче једносмерне струје типа SECHERON UR 2681/S, контакт ултрабрзог прекидача, грејач трамвај. скретнице, вентилатори за трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34944000 - Грејачи скретница) ВНД-214/14

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - KONVEX

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

10.12.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Семеринзи, опруге и шелне за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312500 – Заптивачи) ВНД-198/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о закљученом уговору - FKL

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - AGROMARKET

10.12.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Каско осигурање 10 аутобуса (CNG) (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 – Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-229/14

Позив

Конкурсна документација

Измена, разјашњење 1 са комплетном конкурсном документацијом

Разјашњење 1

Разјашњење 2

Обавештење о закљученом уговору - DUNAV OSIGURANJE

09.12.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Маст за подмазивање шина и маст за подмазивање скретница (назив и ознака из општег речника набавке: 09210000 – препарати за подмазивање) ВНД-219/14

Позив

Конкурсна документација

09.12.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт електромагнетне спојнице аутобуса (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 – Услуге поправке електричног система) ВНУ-216/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - TURBO SERVIS

08.12.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Графитне четкице и делови одузимача струје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31161000 – Делови електромотора и генератора) ВНД-259/14

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Позив и конкурсна документација

Цртеж 1

Цртеж 2

Цртеж 3

Цртеж 4

Објашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

08.12.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електро материјал за возила: Електроматеријал за отклањање узрока електризирања возила, Сервоконтролери, Контакти, клеме И пламенбраници за трамваје и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34940000 - Опрема за саобраћај на железничким пругама) ВНД-201/14

Позив

Конкурсна документација

Допис

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измена 2 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о обустави поступка

Одлука

05.12.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоматског мењача VOITH, ALLISON... - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34321200 - Мењачи) ВНД-190/14

Позив

Конкурсна документација

Допис

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока (Исправка)

Обавештење о закљученом уговору - VOITH

05.12.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ ХИДРОПУМПИ И ХИДРОМОТОРА И ПУМПИ И ГЛАВЕ УПРАВЉАЧА И ГЛАВЕ МОТОРА И ХИДРОПОЈАЧИВАЧА ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-207/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - HIDRAULIKA

Обавештење о закљученом уговору - DANKO

01.12.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА (назив и ознака из општег речника набавке: 39294100 - Производи за информисање и промоцију) ВНД-220/14

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 3

Измењена конкурсна документација

Обавештење и одлука о обустави поступка

28.11.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хладњаци, експанзиони судови, затварачи и цеви инсталације хлађења, саће, грејно тело,... - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312300 - Хладњаци за возила) ВНД-213/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

28.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Поклопци, затезачи за тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44618340 – Поклопци) ВНД-204/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење и одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - MTP

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

26.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за возила SOLARIS - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНУ-211/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - SDT

25.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина комплета колица са ултрабрзим прекидачем JSS типа SIEMENS и заштитом SITRAS PRO, 3 ком. (назив и ознака из општег речника набавке: 31214130 - Сигурносни прекидачи) ВНД-196/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - SIEMENS

24.11.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: АДИТИВ, горива AD BLUE (назив и ознака из општег речника набавке: 24950000 - Специјализовани хемијски производи) ВНД-218/14

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 са конкурсном документацијом

Обавештење о закљученом уговору - NIS

24.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Гумена и гумено техничка роба и Силен блокови, Амортизери за аутобусе И тролејбусе, Фелне точка и вентил пнеуматика - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: Точкови, делови и прибор за точкове - 34324000) ВНД-236/14

Позив

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - GIBANJ

Обавештење о закљученом уговору - TMB

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - FA TEAM

20.11.2014. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт карданског вратила за аутобусе, трамваје, тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116400 - Услуге поправке и одржавања преноса возила) ВНУ-44/14

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 са измењеном конкурсном документацијом

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о обустави поступка

20.11.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт делова трамваја (статички претварач SC250 KT4 YUMB, врата кабине KPL CAF, поправка брзиномера на KT-4) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-212/14

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

20.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Карданска вратила за аутобусе, трамваје, тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) ВНД-210/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - FKL

19.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт блока мотора и кућишта компресора мотора - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-208/14

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - MIŠIĆ

Обавештење о закљученом уговору - EXTRA MIRON

18.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација мокрих чворова у објектима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45332400 - Радови на инсталацији санитарне опреме) ВНР-197/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - ES ENERGO-SERVIS

17.11.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Тахографи и делови тахографа - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 38561110 - Тахометри) ВНД-205/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - KOMERC PROGRES

Обавештење о закљученом уговору - DIPEM

17.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Суви прах, резервни делови и други потрошни материјал из области заштите од пожара у ГСП Београд - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 35111200 - Материјал за гашење пожара) ВНД-193/14

Позив

Конкурсна документација

Допис и Разјашњење 1

Обавештење о обустави поступка

13.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт амортизера и квачила и спојница, летва управљача VW LT-35 и CITROEN JUMPER - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-194/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

12.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Набавка финансијске услуге кредитног задужења - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 66113000 - Услуге одобравања кредита) ВНУ-233/14

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Прилози уз конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - AIK

10.11.2014. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Атестирање и фарбање противпожарних апарата и поправка и одржавање уређаја за ППЗ и пуњење бочица, угљендиоксидом, азотом (назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме) ВНУ-189/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - Ватроивал

10.11.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Осовине са деловима осовина трамваја (делови осовинског склопа, гумени сегменти за точак Bochum 54) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 - Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских вози...) ВНД-180/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2, Појашњење 3

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - Техника

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - KOMERC PROGRES

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

10.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Промотивно маркетиншки материјал - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39294100 - Производи за информисање и промоцију) ВНД-200/14

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Појашњење 1

Знак (Лого)

Појашњење 2, Појашњење 3

Обавештење о обустави поступка

Одлука

07.11.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт алтернатора и стартера - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116600 - Услуге поправке и одржавања електропокретача) ВНУ-56/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору и Одлука

07.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка мотора за возило IVEKO TRAKER 260 T310 (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-195/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - WEST TRUCK

04.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Набавка финансијске услуге кредитног задужења - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 66113000 - Услуге одобравања кредита) ВНУ-199/14

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Прилози уз конкурсну документацију

Појашњење 1, Појашњење 2

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - POŠTANSKA ŠTEDIONICA

03.11.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Одношење опасног отпада (апсорбената, филтерског материјала, крпа за брисање,...) (назив и ознака из општег речника набавке: 90470000 - Услуге чишћења колектора за отпадне воде) ВНУ-187/14

Позив

Конкурсна документација

Објашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - EKOSEKUND

31.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни контакти за линијске прекидаче у исправљачким станицама (назив и ознака из општег речника набавке: 31212000 - Прекидачи (снаге)) ВНД-106/14

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1 и измењена конкурсна документација

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о наставку активности након уложеног захтева за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору - MINEL GENERAL ELECTRIC

30.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Заптивачи и Cu заптивачи - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312500 - Заптивачи) ВНД-174/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору - AUTO COBEST

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA 2

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO 2

28.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови управљачког система - споне и делови спона за аутобусе и тролејбусе и пумпе главе управљача за аутобусе и тролејбусе - по партијама( назив и ознака из општег речника набавке : 34327000 - управљачи волани, стубови и кутије управљачког механизма) ВНД-153/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2, Појашњење 3

Обавештење о продужењу рока

Допис и измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока 2

Измењена конкурсна документација

Допис и измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока 3

Измењена конкурсна документација 2

Измена конкурсне документације 3

Измењена конкурсна документација 3

Обавештење о продужењу рока 4

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - INTER BELA

Обавештење о закљученом уговору - BEST AUTO

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - SRBO AUTO

28.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ КОЧНОГ СИСТЕМА ЗА ТРАМВАЈЕ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: Железничке и трамвајске локомотиве и шинска возила и припадајући делови - 34600000) ВНД-123/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

27.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Каско осигурање за 20 минибуса (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-132/14

Позив

Конкурсна документација

Измена/Разјашњење 1 конкурсне документације

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о решењу комисије за заштиту права

Измена 2 конкурсне документације и обавештење о продужетку рока

Разјашњење 2

Измена 3 конкурсне документације и обавештење о продужетку рока

Обавештење о продужењу рока 2

Разјашњење 3, Разјашњење 4, Разјашњење 5

Обавештење о продужењу рока 3

Обавештење о закљученом уговору - DUNAV

27.10.2014. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка и сервис клипних и вијачних компресора и поправка и одржавање стругова - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50531300 - Услуге поправке и одржавање компресора) ВНУ-117/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Измењен позив

Измена 1 са измењеном конкурсном документацијом

Измена 2 са измењеном конкурсном документацијом

Разјашњење 2

Обавештење о обустави поступка и Одлука

27.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Каско осигурање за 200 аутобуса (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-131/14

Позив

Конкурсна документација

Измена/Разјашњење 1 Конкурсне документације

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена 2 конкурсне документације и обавештење о продужетку рока

Измена 3 конкурсне документације и обавештење о продужетку рока

Обавештење о продужетку рока 2

Разјашњење 2, Разјашњење 3, Разјашњење 4

Обавештење о продужетку рока 3

Обавештење о закљученом уговору - GENERALI

27.10.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Уља и мазива - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 09211000 - Уља за подмазивање и средства за подмазивање) ВНД-221/14

Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - FAM

Обавештење о закљученом уговору - NIS

24.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Вучни мотор и делови вучног мотора трамваја и тролејбуса - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31110000 - Електрични мотори) ВНД-184/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - RANEX

Обавештење о закљученом уговору - MINEL

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

22.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Одржавање - поправка уређаја за прање аутобуса четкама, поправка и одржавање машина за прање топлом и хладном водом (опрема за прање возила и делова) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50531000 - Услуге поправке и одржавања уређаја изузев електричних) ВНУ-159/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - TECON

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму - TECON

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму - TECON 2

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму - TECON 3

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму - TECON

21.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Спојнице брзовезујуће, чауре, прикључци, редуцири, цевни наставци - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42131140 - Редукцијски вентили, повратни вентили, сигурносни вентили) ВНД-186/14

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Појашњење 1

Измењен позив за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору

21.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Добоши кочница за аутобусе и тролејбусе и кочни дискови за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-172/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - METALRAD

Обавештење о закљученом уговору - VICONT

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о закљученом уговору - METALRAD 2

Обавештење о закљученом уговору - VICONT 2

20.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт пантографског одузимача струје за трамваје (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-177/14

Позив

Конкурсна документација

Прилог уз конкурсну документацију

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - MINELVO

20.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Периодични и циљани преглед запослених и санитарни прегледи и микробиолошка анализа брисева и намирница - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 85147000 - здравствене услуге у предузећима) ВНУ-176/14

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација 1

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 1, Појашњење 2

Измењена конкурсна документација 3

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 3

Обавештење о закљученом уговору - GZJZ Beograd

Обавештење о закљученом уговору - DZ Zvezdara

17.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Гумена и гумено техничка роба и силен блокови, амортизери за аутобусе и тролејбусе, фелне точка и вентил пнеуматика- по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-168/14

Позив

Конкурсна документација

Прилог 1,
Прилог 2,
Прилог 3, I - део
Прилог 3,II - део
Прилог 4,
Прилог 5,
Прилог 6,
Прилог 7,
Прилог 8,
Прилог 9

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација 2

Појашњење 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - FA TEAM

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - GIBANJ

17.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоелектрике за аутобусе (Делови аутоелектрике, Електронике, Сноп кабловски, Стартери и алтернатори) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-191/14

Позив за II фазу квалификационог поступка

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - STEVČEVIĆ

Обавештење о закљученом уговору - AUTO GAGI

Обавештење о закљученом уговору - DANSPROM

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом уговору - KMS

Обавештење о закљученом уговору - PROGRES

Обавештење о закљученом уговору - PATRIMONS

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

16.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за заваривање, електроде - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42662000 - опрема за заваривање) ВНД-178/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Измењен позив за подношење понуда

Појашњење 3 и измењена конкурсна документација

Појашњење 4 и измењена конкурсна документација

Појашњење 5, измењена конкурсна документација и обавештење о продужењу рока

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученим оквирним споразумима I део

Обавештење о закљученим оквирним споразумима II део

Обавештење о закљученим оквирним споразумима III део

Обавештење о закљученим оквирним споразумима IV део

Обавештење о закљученим оквирним споразумима збирно

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 2

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 3

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 4

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 5

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 6

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 7

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 8

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 9

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 10

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 11

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 12

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 13

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 14

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 15

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 16

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

16.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ВИЈЧАНА РОБА (нестандардна вијачна роба за аутобусе, тролејбусе трамваје, Стандардна вијчана роба - завртњеви, навртке, подлошке, сегери, расцепке ...) (назив и ознака из општег речника набавке: 44530000 - Вијци) ВНД-192/14

Позив за II фазу квалификационог поступка

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока 2

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о продужењу рока 3

Обавештење о закљученом уговору - TVIK

16.10.2014. до 07.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт котла у СП "ЗЕМУН" (назив и ознака из општег речника набавке: 50531100 - Услуге поправке и одржавања котлова) ВНУ-158/14

Допис

Измењена конкурсна документација

Разјашњење 1

Измењена конкурсна документација

Разјашњење 2 и обавештење о продужењу рока

Измена 2 конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка и Одлука

15.10.2014. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електронике за аутобусе (назив и ознака из општег речника набавке: 31710000 – Електронска опрема) ВНД-170/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - RAPIDEX

15.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка нових рачунара и остале рачунарске опреме - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 30230000 - Рачунарска опрема) ВНД-167/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1, Разјашњење 2

Обавештење о закљученом уговору - King ICT

Обавештење о закљученом уговору - ALTI и Printer IT

15.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Лежајеви котрљајни - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44440000 - Лежајеви) ВНД-163/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Измењена конкурсна документација

Разјашњење 2 и допис

Измена 2 конкурсне документације

Допис и разјашњење 3

Допис

Измена 3 конкурсне документације

Допис и појашњење 5, Допис и појашњење 6

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о обустави поступка и Одлука 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Ljubeks

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Rolling World

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Mibax

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - BanSek

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - AGROMARKET

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - BLC

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 2

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 3

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 6

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

14.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ И ПРАТЕЋА ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ЗА ТРАМВАЈЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ И ДЕЛОВИ КОНТРОЛЕРА, АКЦЕЛЕРАТОРА, КОНТАКТОРА VN KIEPE АПАРАТА И ОСИГУРАЧИ ТРАМВАЈА - ПО ПАРТИЈАМА, (назив и ознака из општег речника набавке: 34632300 - Електричне инсталације за железницу) ВНД-161/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученим оквирним споразумима

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 2

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 3

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 4

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 5

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - MINELVO 7

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - ENIPINVEST 8

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 9

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - ENIPINVEST 10

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - ENIPINVEST 11

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 12

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 13

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 14

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 15

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 16

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

14.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Компресори и делови компресора аутобуса и тролејбуса и турбопуњачи и резервни делови за репарацију турбопуњача - по партијама ( назив и ознака из општег речника набавке : 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-145/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2

Допис

Измена 1 конкурсне документације

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измена 2 конкурсне документације

Појашњење 3, Појашњење 4

Допис

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока 2

Обавештење о обустави поступка

Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - EURO UNA

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - DEWACO

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - METALCOOP

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - OMNIA

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - TURBO SERVIS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ENIPINVEST

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALCOOP

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - OMNIA

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - EURO UNA

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - ENIPINVEST

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - OMNIA 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - ENIPINVEST 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - OMNIA 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DEWACO

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - ENIPINVEST 3

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - DEWACO

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - TURBO SERVIS

14.10.2014. до 07.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електроматеријал и електроопрема објеката - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке : 44300000 - Каблови, жице и сродни производи) ВНД-130/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2

Измењена конкурсна документација

Појашњење 4, Појашњење 5

Измена 2 и измењена конкурсна документација 2

Појашњење 6

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација 3

Појашњење 7

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - PROFITEX

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - POTEZ

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ENIPINVEST, ELECOM

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - FLUOELEKTRO

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Mikroprinc и UNIPROM

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 2

Обавештење о наруџбеницама издатим на основу закљученог оквирног споразума 2

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

10.10.2014. до 07.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кочни систем и делови кочног система, кочне чељусти и делови, кочне облоге и плочице, кочне полуге - по партијама ( назив и ознака из општег речника набавке : 34322000 - кочнице и делови кочница) ВНД-122/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Допис

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Допис

Измењена конкурсна документација

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - PATRIMONS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - DEWACO

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - METALCOOP

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - METALRAD

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALCOOP

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DEWACO

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALRAD

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - PATRIMONS

Обавештење о измени издате наруџбенице по оквирном споразуму - METALRAD

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - AUTOCOBEST

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - PATRIMONS 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALRAD 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALRAD 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - AUTOCOBEST 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AUTOCOBEST 1

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AUTOCOBEST 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AUTOCOBEST 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AUTOCOBEST 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALCOOP 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AUTOCOBEST 5

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AUTOCOBEST 6

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - PATRIMONS AUTOMOTIV

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALRAD 5

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METAL RAD

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METAL RAD

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AUTOCOBEST 7

09.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови ослањања , Мех вазушног јастука за аутобусе и тролејбусе, носачи мотора аутобуса - по партијама(назив и ознака из општег речника набавке: 34330000 - резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле) ВНД-171/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

08.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: лиценцирање осталог пословног софтвера (назив и ознака из општег речника набавке : 72268000 - Услуге набавке софтвера) ВНУ-166/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Разјашњење 2

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - EXTREME

Обавештење о закљученом уговору - TEAMCAD

08.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Цеви и делови за цеви аутобусе и црева за аутобусе и тролејбусе по партијама ( назив и ознака из општег речника набавке : 44165100 - Црева, 44161500 - цевовод под високим притиском) ВНД-109/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Допис

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - PRIMA HOSE

07.10.2014. до 07.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Прехрамбени производи и пиће - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке : 15000000 - храна, пиће, дуван и сродни производи) ВНД-169/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Измена 1 са измењеном конкурсном документацијом

Измена 2 са измењеном конкурсном документацијом

Разјашњење 2

Обавештење о обустави поступка за партију 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - STRAUSS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - MDU

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - PRO-KOMERC

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - JABUKA

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - FRIKOM

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - BOŽILOVIĆ

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 1

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 2

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 3

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 4

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 5

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 6

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

06.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови расхладног система система са погонима: Хидромотори, хидропумпе, вентили и делови, Електромагнетне спојнице аутобусе, висковентилатори за аутобусе-по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42121400 - Хидраулични погонски мотори и 39714100-Вентилатори) ВНД-173/14

Позив за II фазу квалификационог поступка

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - MTP

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - KEDRA

03.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Фарбе и фарбарски прибор, лепак, спреј, гит ,... - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44800000 - Боје, лакови, смоле) ВНД-129/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2

Измена 1 конкурсне документације

Појашњење 3

Појашњење 5, измењена конкурсна документација и обавештење о продужењу рока

Појашњење 6, Појашњење 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - PROFITEX

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (употпуњен)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму и Одлука

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - WURTH

Обавештење о наставку даљих активности

Одлука о исправци одлуке за партију 9

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - B2M

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - WURTH (2. део)

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 2

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

03.10.2014. до 07.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Израда и монтажа платформи за рад на крову трамваја у депоу "Монтажа" ( назив и ознака из општег речника набавке : 34951000 - Прилазне платформе) ВНД-120/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - SWEET-INTEGRAL

02.10.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за централно грејање - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке : 39715210 - Опрема за централно грејање) ВНД-165/14

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2

Измена 2 и измењена конкурсна документација

Појашњење 3

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ENIPINVEST

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

02.10.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Адитив, горива AD BLUE (назив и ознака из општег речника набавке: 24950000 - Специјализовани хемијски производи) ВНД-113/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока 1

Измењена конкурсна документација и обавештење о продужењу рока 1

Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока 2

Измењена конкурсна документација и обавештење о продужењу рока 2

Обавештење о обустави поступка и Одлука

01.10.2014. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина енергетских каблова 2000м за напајање трмвајске и тролејбуске контактне мреже (назив и ознака из општег речника набавке: 32420000 - Мрежна опрема ) ВНД-154/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и измена конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - ENERGOTEHNIKA

30.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Средство за прaње и одржавање хигијене (назив и ознака из општег речника набавке: 33700000 - Производи за личну хигијену) ВНД-146/14

Позив

Конкурсна документација

Измењена 13 страна конкурсне документације

Појашњење 1

Измењене 3 и 6 страна конкурсне документације

Измена позива

Појашњење 2, Појашњење 3 Појашњење 4

Појашњење 5

Измењене 8,10,34 и 48 страна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка

Исправка одлуке о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - MAGINUS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - B2M

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - HEMOPRODUKT

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - IMPULS

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих по оквирном споразуму - MAGINUS

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - HEMOPRODUKT

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - B2M

Наруџбеница издата по оквирном споразуму - HEMOPRODUKT

Наруџбеница издата по оквирном споразуму - B2M

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - B2M

Наруџбеница издата по оквирном споразуму - B2M 2

Наруџбеница издата по оквирном споразуму - B2M 3

Наруџбеница издата по оквирном споразуму - MAGINUS

Наруџбеница издата по оквирном споразуму - IMPULS HEMIJA

Наруџбеница издата по оквирном споразуму - HEMOPRODUKT

Наруџбеница издата по оквирном споразуму - B2M

Наруџбеница издата по оквирном споразуму - HEMOPRODUKT

Наруџбеница издата по оквирном споразуму - B2M

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - B2M

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - IMPULS HEMIJA

Обавештење о издатој наруџбеници - B2M

Обавештење о издатој наруџбеници - HEMOPRODUKT

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - B2M

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - MAGINUS

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - HEMOPRODUKT DOO

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - B2M

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - B2M

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - B2M

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - B2M

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - HEMOPRODUKT

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - HEMOPRODUKT 2

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - HEMOPRODUKT 3

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - B2M

29.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Извођење радова на замени подземног резервоара за енергент за грејање (лако лож уље) запремине 100м3 у СП "КОСМАЈ" - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 51820000 - Услуге инсталирања резервоара) ВНР-150/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Обавештење о продужењу рока

Разјашњење

Измењена конкурсна документација

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - DIMNIČAR

Обавештење о обустави поступка

Одлука

25.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови каросерије: Оплате аутобуса, делови вратаза аутобусе,тролејбусе и трамваје, Кровни луфтер (по партијама) (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - каросерије за аутобусе) ВНД-160/14

Позив

Конкурсна документација

Измена позива

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - TEHNIKA

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ACORDA

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - DEWACO

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - METALCOOP

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеници издатој на основу закљученог оквирног споразума - ENIPINVEST

Обавештење о наруџбеници издатој на основу закљученог оквирног споразума - TEHNIKA

Обавештење о издатим наруџбеницама - METALCOOP

Обавештење о издатој наруџбеници - ENIPINVEST

Обавештење о издатој наруџбеници - TEHNIKA

Обавештење о издатој наруџбеници - DEWACO

Обавештење о издатој наруџбеници - ENIPINVEST

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - ENIPINVEST

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - TEHNIKA

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALCOOP PRODUKT

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - TEHNIKA

25.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови осовина (Делови осовина за IK, FAP, Merc., MAN; Делови диференцијала; Делови осовина ZF; Мех. вазд. јастука; Кочне полуге, Делови осовина за тролејбусе) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора ) ВНД-182/14

Позив за II фазу квалификационог поступка

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - BANSEK

24.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Промотивно маркетиншки материјал - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 322394100 - Производи за информисање и промоцију) ВНД-112/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - LOLA

23.09.2014. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Семеринзи, опруге и шелне за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: Заптивачи: 34312500), ВНД-179/14
22.09.2014. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуге: Одржавање, сервис, поправка опреме за централно грејање - по партијама (Годишње одржавање горионика, димничарске услуге, сакупљање, транспорт и третман отпада, поправка котлова у СП "КОСМАЈ") (назив и ознака из општег речника набавке: 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања) ВНУ-142/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - EKO-DIM

Обавештење о закљученом уговору - DIMNIČAR

22.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови компресора за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора ) ВНД-183/14

Позив за II фазу квалификационог поступка

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA,

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

22.09.2014. до 07.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт и поправка хладњака, саћа грејног тела - по партијама (Ремонт и поправка хладњака, саћа грејног телa - по партијама) ВНУ-164/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору и Одлука

18.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови за аутобусе у гарантном року - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-156/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - SEJARI

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - OMNIA

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SEJARI

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - OMNIA

Обавештење о измени издате наруџбенице по оквирном споразуму - OMNIA

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SEJARI 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SEJARI 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - OMNIA 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SEJARI 4

17.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт делова трамваја (статички претварач SC250 KT4 YUMB, врата кабине KPL CAF, поправка брзиномера на KT-4) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-88/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

17.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Набавка финансијске услуге кредитног задужења (назив и ознака из општег речника набавке: 66113000 - Услуге одобравања кредита) ВНУ-157/14

Позив

Конкурсна документација

Прилог уз конкурсну документацију

Обавештење о измени конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о продужетку рока, Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Ребаланс, Програм мера за стабилизацију

Појашњење 3, Појашњење 4

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - AIK, Обавештење о закљученом уговору - VOJVOĐANSKA

Обавештење о закљученом уговору - UNICREDIT 1

Обавештење о закљученом уговору - UNICREDIT 2

16.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Развод горива мотора са припадајућим деловима - развод горива, глава мотора, вентили, клацкалице, брегаста, пумпа за гориво, резервоар горива - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312400 - Клипови) ВНД-155/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - SEJARI

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - OMNIA

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - DEWACO

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - BANSEK

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SEJARI

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - OMNIA

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DEWACO

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - OMNIA 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DEWACO 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SEJARI 2

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - OMNIA 3

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - SEJARI 3

16.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за возила SOLARIS (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе ) ВНД-98/14

Позив

Појашњење 1

Обавештење о измена конкурсне документације, Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Обавештење о продужетку рока, Измењена конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - SDT

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SDT 1

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SDT 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SDT 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SDT 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SDT 5

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SDT GROUP 6

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SDT GROUP 7

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SDT GROUP 8

15.09.2014. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Материјал за уређење ентеријера: даска, шпер, столарски и тапетарки материјал (сунђер, гума, подолит) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-140/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - PROFITEX

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 2

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 3

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 4

15.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови механичких мењача FAMOS 6MS-80, ZF S6-85, прага (кароса), квачила и делови квачила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34321200 - Мењачи) ВНД-148/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - OMNIA

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - BANSEK

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - OMNIA

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - BANSEK

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - OMNIA

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - BANSEK TRADE

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - OMNIA

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - OMNIA

15.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Лож уље (назив и ознака из општег речника набавке: 09135100 - Лож уље) ВНД-127/14

Позив

Конкурсна документација

Измењена 9. и 10. страна конкурсне документације

Појашњење 1

Измењене 36-38 стране конкурсне документације

Појашњење 2, Појашњење 3

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока

Обавештење о закљученом уговору - NIS

12.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пнеуматици за аутобусе, тролејбусе, путничка и теретна возила (назив и ознака из општег речника набавке: 64652200 - Гуме за аутобусе) ВНД-147/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

12.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Гвожђе и бетон (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 - Транспортни бетон и 44331000 - Шипке) ВНД-136/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ПРОФИТЕКС

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

09.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт турбокомпресора (назив и ознака из општег речника набавке: 50531300 - Услуге поправке и одржавања компресора) ВНУ-110/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - TURBO SERVIS

08.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови грејања за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-143/14

Позив

Конкурсна документација

Измењене стране 4-37 и 43-50 конкурсне документације

Појашњење 1

Измењене стране 9,11,16 и 17 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - KLIMATRONIK

Обавештење о закљученом уговору - PNEUMO LOGIC

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

08.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Доњи подстрој, обртно постоље, руда за вучу трамваја - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631200 - Одбојници и вучни уређаји) ВНД-97/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одговор комисије

Продужетак рока

Измена КД допис, Измена конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка

Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - MTP

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - TIK

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - TEHNIKA

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ENIPINVEST

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - MTP

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - TEHNIKA 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - ENIPINVEST

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - ENIPINVEST 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - ENIPINVEST 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALCOOP 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - ENIPINVEST 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - TEHNIKA 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - TIK 1

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - TEHNIKA 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - ENIPINVEST 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - TIK 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALCOOP 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALCOOP 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALCOOP 5

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - TIK 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму

05.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови за одржавање путничких возила (LADA, CITROEN, RENAULT, KIA, PEŽO, AUDI, MITSUBISHI, YUGO, VW, FIAT, Z 101) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-135/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ТЕХНИКА

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - GAZELA KOMERC

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - SANEL

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - BOGUNOVIC

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - SHOPGROUP

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - BOJAN

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 2

Обавештење о наруџбеници издатој на основу закљученог оквирног споразума - SHOPGROUP

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума - TEHNIKA

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - SHOPGROUP

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - GAZELA KOMERC

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - SHOPGROUP 2

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - GAZELA KOMERC 2

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - GAZELA KOMERC 3

Обавештење о издатој наруџбеници - GAZELA KOMERC 3

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - SHOP GROUP

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - GAZELAKOMERC

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - SANEL

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - SHOPGROUP

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - GAZELAKOMERC

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - GAZELAKOMERC

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - SANEL

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - SHOPGROUP

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - T.P. BOJAN

04.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Челични полупроизводи и обојени метали - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44163000 - Цеви и арматура; 44173000 - Трака; 44331000 - Шипке) ВНД-111/14

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измена 2 конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка и Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - INTERSTEEL, NEOTEHNIKA, NBA

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 2

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

03.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт делова аутоматских мењача - VOITH (назив и ознака из општег речника набавке: 50116300 - Услуге поправке и одржавања мењача возила) ВНУ-94/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока

Одлука

Обавештење о обустави поступка

03.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Карданска вратила за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) ВНД-124/14

Позив

Конкурсна документација

Измењена 28. страна конкурсне документације

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - FKL

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - SRBOAUTO

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеници издатој на основу закљученог оквирног споразума - SRBOAUTO

Обавештење о издатим наруџбеницама - FKL

Обавештење о издатој наруџбеници - SRBOAUTO

02.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт вучних мотора и електромотора - по партијама и годишња услуга за магнетизирање полова мот. пилота (назив и ознака из општег речника набавке: 50532100 - Услуге поправке и одржавања електромотора) ВНУ-138/14

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - IIS

02.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хармонике за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-126/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2, Појашњење 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ADVERTOUT

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Наруџбеница издата по оквирном споразуму - ADVERTOUT

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - ENIPINVEST

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - ADVERTOUT

01.09.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови ентеријера аутобуса, тролејбуса и трамваја, рукохвати, седишта, носачи, прирубнице,... - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-139/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - METALCOOP

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ENIPINVEST

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - PROGRES

Исправка обавештења о закљученом оквирном споразуму - METALCOOP

Исправка обавештења о обустави поступка

Обавештење о наруџбеницама издатим на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатим на основу закљученог оквирног споразума - METALCOOP

Обавештење о наруџбеницама издатим на основу закљученог оквирног споразума - KOMERC PROGRES

Обавештење о наруџбеницама издатим на основу закљученог оквирног споразума - METALCOOP

Обавештење о наруџбеницама издатим на основу закљученог оквирног споразума - KOMERC PROGRES

Обавештење о наруџбеницама издатим на основу закљученог оквирног споразума - KOMERC PROGRES

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - METALCOOP

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - KOMERC PROGRES

Исправка наруџбенице

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму (исправка наруџбенице број 8000)

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - KOMERC PROGRES

01.09.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација коловозних конструкција у комплексима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45400000 - Завршни грађевински радови) ВНР-93/14

Позив

Конкурсна документација

Измењене 6-11/65, 37-48/65 и 64/65 стране конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору - NBV

29.08.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка високонапонских прекидача 10KV/1000A, 5 комада (назив и ознака из општег речника набавке: 31210000 - Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола) ВНД-137/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - COMEL

29.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови мотора (Цеви високог притиска, блок мотора, подмазивање мотора, развод горива, резервоари горива, пумпе за гориво, клипњача, радилица, пумпе за воду, PVP, ременице, затезачи, усисни и издувни систем, ремење...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-144/14

Позив за II фазу квалификационог поступка

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Појашњење 1

Обавештење о продужењу рока 2

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - TEHNIKA

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - SEJARI

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - ENIPINVEST

29.08.2014. до 07.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка мотора за возило IVEKO TRAKER 260 T310 (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-118/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

27.08.2014. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Браници и обртна постоља за возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-128/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума 2

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

27.08.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови за одржавање теретних возила (IVECO, FAP, TAM, Возила за механизацију) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-133/14

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - PATRIMONS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - VICONT

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума - VICONT

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума - PATRIMONS

Издата наруџбеница на основу закљученог оквирног споразума - VICONT

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - PATRIMONS AUTOMOTIV

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - PATRIMONS AUTOMOTIV

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VICONT VEKTOR

27.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пречистачи горива, уља и ваздуха и улошци за исте - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42913000 - Филтери за уље, бензин и довод ваздуха) ВНД-121/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - DEWACO

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - DELTA

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - VEMUS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - CUMMINS

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DELTA

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DEWACO

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VEMUS

Обавештење о измени издате наруџбенице по оквирном споразуму - DELTA

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DELTA FILTER

Обавештење о измени издате наруџбенице по оквирном споразуму - DELTA FILTER 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DELTA FILTER 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - CUMMINS

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VEMUS

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - CUMMINS 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VEMUS 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DELTA FILTER 3

Обавештење о закљученом уговору - DELTA FILTER 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DELTA FILTER

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DELTA FILTER

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DELTA FILTER

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - DELTA FILTER

26.08.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови диференцијала за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) ВНД-125/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - EURO UNA

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеници издатој на основу закљученог оквирног споразума - EURO UNA

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - EURO UNA

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - EURO UNA

25.08.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт блока мотора и кућишта компресора мотора - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-95/14

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

22.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка и замене високонапонских растављача снаге, 3 комада (назив и ознака из општег речника набавке: 31210000 - Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола) ВНД-102/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - ELEKTROIZGRADNJA

20.08.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Фотокопир апарати, Факс апарати, Ригистрофон 0.8КА, Фискалне касе, Телефони и делови... - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 330000000 - Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и залихе осим намештаја и пакета програмске подршке) ВНД-84/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - TISAB

20.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Вијчана роба (нестандардна вијчана роба за аутобусе, тролејбусе, трамваје, Стандардна вијчана роба - завртњеви, навртке, подлошке, сегери, расцепке...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44530000 - Вијци) ВНД-152/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - TVIK DIV

20.08.2014. до 07.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Семеринзи, опруге и шелне за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312500 - Заптивачи) ВНД-141/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави

19.08.2014. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Одмашћивач за челичне и лимене делове (назив и ознака из општег речника набавке: 39831220 - Средства за одстрањивање масноће) ВНД-116/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - MAGINUS

19.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт електромагнетне спојнице аутобуса (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-33/14

Позив

Конкурсна документација

Измена 10. стране конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка

18.08.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Изградња складишта опасног отпада у погонима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45213270 - Радови на изградњи станица за рециклажу) ВНР-92/14

Позив

Конкурсна документација

Измењене 19. и 22. страна конкурсне документације

Измењене 3., 19. и 68. страна конкурсне документације

Скице уз конкурсну документацију

Обавештење о закљученом уговору - KEJ

18.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка контакт контролера моторних кола „DUWAG“ (назив и ознака из општег речника набавке: 50413000 - Услуге поправке и одржавања мерних алата) ВНУ-96/14

Позив

Конкурсна документација

Допис

Измењена конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору - MINEL

Обавештење о закљученом уговору - MINEL 2

Обавештење о закљученом уговору - MINEL 3

15.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоелектрике ѕа аутобусе (делови аутоелектрике, Електронике, Сноп кабловски, Стартери и алтернатори) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 – Механички резервни делови осим мотора и делова мотора ) ВНД-149/14

Позив за II фазу квалификационог поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - ALTIOS

Обавештење о закљученом уговору - AUTO GAGI

Обавештење о закљученом уговору - STEVČEVIĆ

Обавештење о закљученом уговору - KMS

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

14.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови осовина (делови осовина за возила IK, FAP, MERC., MAN; Делови диференцијала; Делови осовина ZF; мех.вазд.јастука; Кочне полуге; Делови осовина за тролејбусе ) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 – Механички резервни делови осим мотора и делова мотора ) ВНД-134/14

Позив за II фазу квалификационог поступка

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

13.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Маст за подмазивање шина и маст за подмазивање скретница - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 09210000 - препарати за подмазивање) ВНД-78/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - FAM

12.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина контакт контролера моторних кола „DUWAG“ (назив и ознака из општег речника набавке: 45262212 - контролер) ВНД-107/14

Позив

Конкурсна документација

Допис

Измењена конкурсна документација

Разјашњење 1

Обавештење о закљученом уговору

11.08.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електроника за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке : 31710000 - Електронска опрема ) ВНД-105/14

Позив

Конкурсна документација

Допис

Измењена конкурсна документација

Појашњење 1, Појашњење 2

Обавештење о обустави, Одлука, Одлука измена,

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - AKORDA

Обавештење о издатим поруџбеницама по оквирном споразуму - AKORDA

11.08.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација просторија друштвене исхране у објектима ГСП-а (назив набавке : 45400000 - Завршни грађевински радови) ВНР-91/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измењена конкурсна документација

Измењена 30. страна конкурсне документације

Појашњење 2, Појашњење 3

Обавештење о обустави поступка

11.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка тахографа - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге поправке и одржавања ) ВНУ-79/14

Позив

Конкурсна документација

Допис и измењене 40/61 и 55/61 стране конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави, Одлука

07.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт амортизера и квачила и спојницеа, летва управљача VW LT-35 CITROEN JUMPER по партијама (назив и ознака из општег речника набавке : 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила ) ВНУ-07/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

05.08.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Израда главних пројеката реконструкције и адаптације објекта за прање возила у СП "Земун"(назив и ознака из општег речника набавке: 71320000 – услуге техничког пројекта) ВНУ-101/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Обавештење о закљученом уговору

05.08.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Канцеларијски материјал, налепнице, вреће PVC 820/380 - по партијама (налепнице, тонери, обрасци, фолије, разни канцеларијски материјал) (назив и ознака из општег речника набавке: 30192000 – канцеларијски материјал) ВНД-52/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Појашњење 2

Измењена конкурсна документација

Појашњење 3, Појашњење 4

Продужење рока

Појашњење 5

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - AIGO, Обавештење о закљученом оквирном споразуму - AMPHORA, Обавештење о закљученом оквирном споразуму - FIDUCIA, Обавештење о закљученом оквирном споразуму - LOLA, Обавештење о закљученом оквирном споразуму - SOG LINE, Обавештење о закљученом оквирном споразуму - VINTEC

Обавештење о издатој поруџбеници по оквирном споразуму - FIDUCIA, Обавештење о издатој поруџбеници по оквирном споразуму - LOLA, Обавештење о издатој поруџбеници по оквирном споразуму - SOG LINE, Обавештење о издатој поруџбеници по оквирном споразуму - VINTEC

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - FIDUCIA 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VINTEC 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - FIDUCIA 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VINTEC 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VINTEC 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SOG LINE 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - FIDUCIA 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VINTEC 5

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VINTEC 6

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SOG LINE 3

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - FIDUCIA 5

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AMPHORA

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VINTEC 7

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA 5

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA 6

Обавештење о измени издате наруџбенице по оквирном споразуму - LOLA 6

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - FIDUCIA 6

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SOG LINE 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VINTEC 8

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AIGO

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VINTEC 9

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - FIDUCIA 7

Обавештење о исправци издате наруџбенице по оквирном споразуму - LOLA 6

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AIGO 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AMPHORA 2

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA 7

Обавештење о исправци издате наруџбенице по оквирном споразуму - SOG LINE 5

Обавештење о закљученим наруџбеницама - FIDUCIA 8

Обавештење о закљученим наруџбеницама - VINTEC 10

Обавештење о закљученим наруџбеницама - AMPHORA 3

Обавештење о закљученим наруџбеницама - LOLA 8

Обавештење о издатим наруџбеницама по оквирном споразуму - VINTEC 11

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SOG LINE 6

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SOG LINE 7

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA 9

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - FIDUCIA 8

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - LOLA PREDUZETNIŠTVO

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - FIDUCIA 011

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - SOG LINE

Обавештење о издатим наруџбеницама по оквирном споразуму - FIDUCIA 11

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AMPHORA 4

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA 11

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SOG LINE 9

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - FIDUCIA 12

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - FIDUCIA 011

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму - LOLA PREDUZETNIŠTVO

Наруџбеница издата на основу закљученог оквирног споразума - VINTEC

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - SOG LINE

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA PREDUZETNIŠTVO

Обавештење о наруџбеницама издатих на основу закљученог оквирног споразума - VINTEC

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - VINTEC

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - FIDUCIA 011

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA PREDUZETNIŠTVO

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA PREDUZETNIŠTVO 15

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AMPHORA

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA PREDUZETNIŠTVO

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SOG LINE

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - LOLA PREDUZETNIŠTVO

Обавештење о наруџбеници издатој по оквирном споразуму - FIDUCIA 011

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - FIDUCIA 16

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - AMPHORA 6

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA 18

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SOG LINE 12

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - SOG LINE

Обавештење о издатој наруџбеници по оквирном споразуму - LOLA

01.08.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ МОТОРА (Цеви високог притиска; Блок мотора; Подмазивање мотора; Развод горива; Резервоари горива; Пумпе за гориво; Клипњача; Радилица, пумпе за воду, PVP, Пеменице, затезачи, Усисни и издувни систем, ремење,...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-104/14

Позив

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - SDT GROUP

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - PATRIMONS AUTOMOTIV

Обавештење о закљученом уговору - АГРОМАРКЕТ

Обавештење о закљученом уговору - VEMUS

30.07.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови осовина (Делови осовина за возила IK, FAP, Merc., MAN; Делови диференцијала; Делови осовина ZF; Мех. вазд. јастука; Кочне полуге, Делови осовина за тролејбусе) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-85/14

Позив

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - OMNIA

Обавештење о закљученом уговору - AGROMARKET

29.07.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ ДЕЛОВА ТРОЛЕЈБУСА (контролер оптички, картица PIC5, трафо...)-по партијама ВНУ-90/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора IIS

Обавештење о закљученом уговору IIS

29.07.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра : РЕМОНТ ДЕЛОВА ТРОЛЕЈБУСА (контролер оптички, картица PIC5, трафо...)-по партијама ВНД-90/14

Обавештење о покретању поступка

Обавештење о продужетку рока

29.07.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Гумена и гумено техничка роба, Силен блокови, Амортизери за аутобусе и тролејбусе, Фелне точка и вентил пнеуматика - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-114/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Одлука о обустави поступка

22.07.2014. до 11.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Делова: Делови мотора (цеви високог притиска, блок мотора, подмазивање мотора, развод горива, резервоари горива, пумпе за гориво, клипњача, радилица, пумпе за воду, PVP, ременице, затезачи, усисни и издувни систем,ремење,...)- по партијама(назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 – Делови за моторе) ВНД-86/14

Позив за II фазу квалификационог поступка

Обавештење о продужењу рока за доставу понуда

Обавештење о закљученом уговору Omnia

Обавештење о закљученом уговору SDT

18.07.2014. до 12.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пнеуматици за аутобусе, тролејбусе, путничка и теретна возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке : 34352200 - гуме за аутобусе) ВНД-99/14

Позив

Конкурсна документација

18.07.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пнеуматици за аутобусе, тролејбусе, путничка и теретна возила (назив и ознака из општег речника набавке : 34352200 - Гуме за аутобусе) ВНД-103/14

Обавештење о покретању поступка

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

18.07.2014. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт амортизера и квачила и спојница, летва управљача VW LT-35 и CITROEN JUMPER - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-280/14

Обавештење о закљученом уговору - FA TEAM, DANKO

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Заптивачи и Cu заптивачи - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312500 - Заптивачи) ВНД-278/14

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DIPeM

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт карданског вратила за аутобусе, трамваје, тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116400 - Услуге поправке и одржавања преноса возила) ВНУ-272/14

Обавештење о обустави поступка набавке за партију 12

Обавештење о закљученом уговору - SRBOAUTO

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Цеви и делови цеви за аутобусе и црева за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке : 44165100 - Црева, 44161500 - цевовод под високим притиском) ВНД-262/14

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - PRIMA HOSE

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Карданска вратила за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) ВНД-274/14

Обавештење о обустави поступка

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Карданска вратила за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) ВНД-275/14

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - SRBOAUTO

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Одржавање, сервис, поправка опреме за централно грејање - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања) ВНУ-225/14

Обавештење о закљученом уговору - DIMNIČAR

Обавештење о закљученом уговору - WEISHAUPT

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт делова аутоматских мењача - VOITH (назив и ознака из општег речника набавке: 50116300 - Услуге поправке и одржавања мењача возила) ВНУ-206/14

Обавештење о закљученом уговору - EVROKOMERC

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Израда главних пројеката за изградњу два колосека за паркирање трамваја у депоу "Сава"(назив набавке : 71320000 - Услуге техничког пројектовања) ВНУ-162/14

Обавештење о закљученом уговору - CIP

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација просторија друштвене исхране у објектима ГСП-а (назив набавке : 45400000 - Завршни грађевински радови) ВНР-175/14

Обавештење о закљученом уговору

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пнеуматици за аутобусе, тролејбусе, путничка и теретна возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке : 34352200 - Гуме за аутобусе) ВНД-203/14

Обавештење о обустави поступка

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина опреме за објекте друштвеног стандарда (шпорети, расхладне витрине, машине за прање, микроталасне пећнице, ваге електронске...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42214000 – Кухињски шпорети, сушаре за пољопривредне производе и опрема за кување или ...) - ВНД-119/14

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - FIMAS

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови компресора за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 – Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) - ВНД-209/14

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора и обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - EURO UNA

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт и поправка хладњака, саћа грејног тела - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке : 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-57/14

Обавештење о обустави поступка